Telšu pilsētiņas iemītniekiem dāvā jaunu telti

Protestējot pret Rīgas domes rīcību, nojaucot protestu vietu - telšu pilsētiņu, biedrība "Vitae activis" tās bijušajiem iemītniekiem dāvina telti.

"Vitae activis" pārstāvji šādi protestē pret Rīgas domes darba stilu - neskatoties uz biedrības vairākkārtējiem lūgumiem, kā arī Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas un RD Labklājības departamenta pausto atbalstu biedrības vēlmei atvērt naktspatversmi, RD Īpašuma departaments tā arī vēl arvien nav spējis rast pašvaldības telpas, kuras biedrībai iznomāt naktspatversmes vajadzībām.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Diāna Trizna: "Mēs varam dāvināt tikai telti, jo nav izdevies atrast fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlētos savās telpās atļaut izvietot naktspatversmi, tādēļ vienīgā cerība ir uz Rīgas domes īpašumu. Vēl viena naktspatversme ir Rīgai nepieciešama, to nosaka pašreizējā ekonomiskā situācija. Šobrīd tajās dzīvo ne vien bezpajumtnieki pēc savas gribas, bet arī cilvēki, kuriem nav darba un naudas, un tādu šobrīd ir daudz."

Sabiedrības aktivitātes veicināšanas biedrība "Vitae activis", kuras galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu iesaistīšanos savu problēmu risināšanā, uztur portālu www.sargeņģelis.lv , kurā tiek apkopota informācija par plašo valsts, nevalstisko un privāto organizāciju piedāvāto palīdzību cilvēkiem, kas ir bez maksas vai par nelielu samaksu. Organizācijas, kas sniedz šāda veida palīdzību, ir aicinātas sniegt par sevi informāciju, sūtot to uz sargengelitis@gmail.com, informācijas ievietošana ir bez maksas. Biedrības pārstāvji aicina atsaukties un būs pateicīgi ikvienam, kurš jebkādā veidā varētu palīdzēt naktspatversmes tapšanai.

Uz augšu