"Vitol Group" pauž satraukumu par tiesiskumu Latvijā

FOTO: AFP / Scanpix

Energoresursu tirgotājs "Vitol Group" ir nosūtījis vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, paužot satraukumu par tiesisko principu un normatīvo aktu piemērošanu tiesvedībā starp "LatRosTrans" un "Polocktransneft Druzba" par 66 miljonu eiro vērto tehnoloģisko naftu, informēja "Vitol Group".

"Vitol Group" pastarpināti pieder 66% "LatRosTrans" akciju.

"Vitol Group" vēstulē Latvijas valsts augstākajām amatpersonām lūdz nodrošināt kompetentu, profesionālu un caurspīdīgu šīs tiesvedības izskatīšanu Latvijas tiesu sistēmā, lai nepieļautu investīciju aizsardzības principu pārkāpumus, kā arī iespējamus nacionālās drošības apdraudējumus.

"Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas gan cauruļvads, gan tehnoloģiskā nafta, kas atradās valsts teritorijā, saskaņā ar Latvijas likumdošanu kļuva par valsts īpašumu. Pēc "LatRosTrans" nodibināšanas likumdošana noteica, ka šie aktīvi ir daļa no uzņēmuma akciju kapitāla kā uzņēmuma īpašums. Lemjot par tehnoloģiskās naftas piederību, Latgales apgabaltiesa nav ņēmusi vērā Augstākās Padomes lēmumu, kas nosaka, ka visi uzņēmumi un civilie objekti, kas formāli atradās PSRS pakļautībā un bija reģistrēti vai izvietoti Latvijas teritorijā, kļuva par tās īpašumu, ja vien starptautiskie līgumi nenosaka citādi. Tā vietā, lemjot par tehnoloģiskās naftas piederību, tiesa atsaucas uz ierakstiem PSRS uzņēmuma grāmatvedības bilancēs," uzsver "Vitol Group" pārstāvis un "LatRosTrans" padomes priekšsēdētājs Roberts Kirkups.

"Vitol Group" uzskata, ka Latgales apgabaltiesa ir ignorējusi Latvijas likumdošanu, par prioritāriem nosakot iekšējos, bijušā PSRS uzņēmuma dokumentus.

Turklāt Latgales apgabaltiesa nav ņēmusi vērā Ārlietu ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja iesniegtos dokumentus, kas apstiprina, ka naftas cauruļvadi ir izvietoti Latvijā un tajos esošā nafta kļūst par Latvijas likumīgu īpašumu pēc neatkarības atgūšanas, ņemot vērā faktu, ka valsts nav paudusi nodomu nodot šos aktīvus citam īpašniekam.

"LatRosTrans" ir iesniedzis apelācijas prasību Latgales apgabaltiesas lēmumam, un "Vitol Group" sagaida, ka Augstākā tiesa pievērsīs šai nozīmīgajai lietai pienācīgu uzmanību un vērību.

"Ja Latgales apgabaltiesas pieņemtais lēmums stāsies spēkā, tas radīs juridisku precedentu, kas varētu ļaut trešajām pusēm izmantot kontroles iegūšanas iespējas pār aktīviem, kas ir nozīmīgi valsts neatkarībai, drošībai un ekonomiskajai labklājībai, piemēram, Inčukalna gāzes krātuves rezervēm, AS "Sadales tīkli" infrastruktūrai, Daugavas hidroelektrostacijām, ar to saistītajai infrastruktūrai un citiem objektiem.

Nespēja izskatīt šo lietu atbilstoši visiem pierādījumiem var izraisīt valsts ekonomiskajai neatkarībai un drošībai stratēģiski svarīgo naftas un naftas produktu transportēšanas infrastruktūras kontroles nodošanu citai valstij, šajā gadījumā - Baltkrievijai," uzsver Kirkups.

"Vitol Group" vēstuli ir nosūtījusi Ministru prezidentam Mārim Kučinskim (ZZS), ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam (V), tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam (VL-TB/LNNK), ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam (V) un Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājai Inesei Lībiņai-Egnerei (V).

Jau ziņots, ka Latgales apgabaltiesa jūnija sākumā nolēmusi piedzīt no SIA "LatRosTrans" par labu AS "Polocktransneft Družba" 66 744 966 eiro saistībā ar prasītājai piederošās naftas prettiesisku izsūknēšanu un pārdošanu. Tāpat no SIA "LatRosTrans" nolemts piedzīt valsts nodevu - 66 883 eiro un ar tiesvedību saistītos izdevumus - 49 800 eiro. Pārējā daļā prasība tika noraidīta.

"Polocktransneft Družba" iesniedza tiesā prasību, uzskatot, ka tehnoloģiskā nafta, kas atradās "LatRosTrans" piederošajos naftas vados, ir prasītājas īpašums. Sākotnēji prasītāja lūdza tiesu atzīt prasītājai īpašuma tiesības un valdījumu, kā arī aizliegt "LatRosTrans" bez prasītājas piekrišanas lietot un/vai izmantot tehnoloģisko naftu 109 996 tonnu daudzumā, kas atrodas "LatRosTrans" piederošo maģistrālo naftas cauruļvadu "Polocka-Ventspils" un "Polocka-Birži-Mažeiķi" lineārajā daļā, naftas pārsūknēšanas staciju "Skrudaliena 1", "Skrudaliena 2", "Džūkste" un naftas pieņemšanas - nodošanas punkta "Ventspils" iekšējos cauruļvados.

Apelācijas instances tiesā, precizējot prasību, prasītāja lūdza tiesu piedzīt no "LatRosTrans" atprasāmās naftas 109 996 tonnu vērtību 46 300 567 latu (65 879 771 eiro) apmērā un piedzīt no "LatRosTrans" zaudējumus 13 039 626 latu apmērā (18 553 716 eiro) sakarā ar izsūknēto naftu.

Latgales apgabaltiesa 2011.gada 9.decembrī noraidīja prasību un daļēji apmierināja "LatRosTrans" pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un uzlika "Polocktransneft Družba" par pienākumu atlīdzināt atbildētāju ar tiesāšanos saistītos izdevumus 73 000 latu (103 870 eiro) apmērā.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, AT Civillietu tiesu palāta 2013.gada 23.oktobrī prasību noraidīja.

2016.gada decembrī Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments atcēla AT Civillietu tiesu palātas spriedumu, ar kuru noraidīta Baltkrievijas uzņēmuma "Polocktransneft Družba" prasība pret SIA "LatRosTrans" par īpašumtiesību atzīšanu, vadījuma piešķiršanu uz naftu un zaudējumu atlīdzināšanu. AT Civillietu departaments lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā Latgales apgabaltiesai.

2017.gadā "LatRosTrans" strādāja ar 10,025 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,4% mazāk nekā 2016.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 81,2% un sasniedza 1,746 miljonus eiro. "LatRosTrans" pagājušajā gadā pa cauruļvadu transportēja kopumā 3,4 miljonus tonnu naftas produktu, kas ir par 6% mazāk nekā 2016.gadā.

"LatRosTrans" ir naftas un naftas produktu transportēšanas uzņēmums, kas nodrošina dīzeļdegvielas transportēšanu pa maģistrālo cauruļvadu Polocka-Ventspils. Sabiedrībai pieder arī naftas cauruļvadi Polocka-Mažeiķi un Polocka-Ventspils, pa kuriem pēdējos gados tranzīta vajadzībām nafta nav pārvietota. Lielākais "LatRosTrans" īpašnieks ar 66% kapitāla daļu ir "Ventspils nafta", bet 34% pieder Krievijas naftas produktu cauruļvadu monopolistam "Transņefteprodukt".

Uz augšu
Back