Likumā paredz iespēju vienoties par mazāku virsstundu samaksu

Uz augšu