Rugāju novada pašvaldība sāk cīņu ar nemaksātājiem, laužot zemes nomas līgumus

Uz augšu