Apmānīt karavīrus un likt nepakļauties pavēlēm – biedējoši viegli, secina eksperimentā

Uz augšu