Par €40 000 mācīs sabiedrību izprast romu kultūru

Romu absamblis "Ame Roma" muzicē izstādes "Romi Latvijā" atklāšanas pasākumā Starptautiskajā Romu dienā Mencendrofa namā.

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi 40 000 eiro vērtu konkursu biedrībām vai nodibinājumiem, lai veicinātu sabiedrības izpratni par romu kultūru, mākslu un vēsturi, kā arī aizstāvētu romu intereses. Konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi ir 20 000 eiro gadā. No šīs summas 20% drīkst izlietot administratīvo izmaksu segšanai.

"Finansējums katru gadu ir 20 000 eiro. Ar organizāciju, kas uzvarēs konkursā, tiks slēgts līdzdarbības līgums uz vienu gadu. Gada beigās organizācija atskaitīsies par izlietoto finansējumu. Tad atskaite tiks izvērtēta un, ja pasākumi būs īstenoti atbilstoši līguma prasībām, tiks noslēgts jaunais līgums uz nākamo gadu ar līguma summu 20 000 eiro," pavēstīja ministrijā.

Uzdevumos paredzēts, ka pretendentam būs jāorganizē sabiedrības izpratni veicinošus un informējošus pasākumus par Latvijas romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu. Tāpat būs jāorganizē romu izpratni veicinošus pasākumus par viņu tiesību un interešu aizstāvības jautājumiem. Tāpat būs jānodrošina informācijas aprite un publicitāte par veiktajiem sabiedrību informējošiem pasākumiem, romu interešu aizstāvību, kā arī organizācijas darbību romu integrācijas un kultūras attīstības jomā.

Šādu konkursu KM pirmo reizi izsludināja 2018.gadā un tajā uzvarēja biedrība "Romu Kultūras centrs". Uzdevumu īstenošanai, no 2018.gada 25.jūlija līdz 2019. gada 24.jūlijam, biedrībai piešķīra 30 000 eiro.

Norādītajā laika posmā biedrība noorganizēja virkni pasākumus - ekskursijas Romu Vēstures un mākslās muzejā speciālista pavadībā, noorganizēja divas romu mākslinieces Ornellas Rudevičas mākslas izstādes, veica sagatavošanas darbus, lai organizētu IV Starptautisko Romu Kultūras festivālu 2018.gadā, nodrošināja individuālās konsultācijas Latvijas romiem tai skaitā pasaules karā cietušajiem romiem, viņu tiesību un interešu aizstāvības jomā un citus, pavēstīja ministrijā.

Uz augšu