"Olmafarm": Piektdienas akcionāru sapulču norise neatbilst ne likumam, ne tiesu praksei

Farmācijas kompānija AS "Olainfarm".

FOTO: LETA

Piektdienas AS "Olainfarm" akcionāru sapulču norise neatbilst ne likumam, ne tiesu praksei, kuru nav ievērojusi arī Zemgales rajona tiesa ar, savu nolēmumu aizliedzot lielākajam akcionāram SIA "Olmafarm" balsot akcionāru sapulcē, šādu viedokli pauda "Olmafarm" valdes priekšsēdētājs Pēteris Rubenis.

Viņš uzsvēra, ka "Olmafarm", kura ir 42,5% akciju īpašnieks "Olainfarm", piektdien notikušajās akcionāru sapulcēs netika pielaista pie tiesībām balsot un arī netika uzskatīta par akcionāru ar balsstiesībām. "Šī iemesla dēļ "Olainfarm" valde paziņoja, ka akcionāru sapulcei neesot bijis kvoruma un līdz ar to nevarot tikt pieņemti lēmumi," sacīja Rubenis.

Pēc Rubeņa teiktā, abas akcionāru sapulces izcēlās ar to, ka esošā valde tajās bija pieaicinājusi lielāku apsardzes darbinieku skaitu nekā sapulcē piedalījās akcionāri. Viņš apgalvoja, ka līdz ar paziņojumu, ka sapulcē nav kvoruma, apsardzes darbinieki "ar spēku izvadīja" akcionārus no sapulces telpām. 

"Līdz ar to piektdienas akcionāru sapulces norise un valdes pieņemtie lēmumi neatbilst ne likumam, ne tiesu praksei, kuru diemžēl nav ievērojusi arī Zemgales rajona tiesa ar savu nolēmumu, aizliedzot balsot akcionāru sapulcē," tā uzskata Rubenis.

Viņš piebilda - lai gan piektdien akcionāru sapulces darba kārtībā nelaiķa Valērija Maligina jaunākās meitas Annas Emīlijas Maliginas likumīgā pārstāve Signe Baldere-Sildedze bija ierosinājusi iekļaut jautājumu par prasības celšanu pret valdes un padomes locekļiem, par ko šīs nedēļas laikā bija arī publikācijas no "Olainfarm" puses, pati Baldere-Sildedze uz akcionāru sapulci neieradās. "Iespējams, tas ir skaidrojams ar to, ka Baldere-Sildedze vēlējās panākt, lai sapulcē nebūtu kvoruma, jo pati darbojas "Olainfarm" valdē," pauda Rubenis.

Viņš uzsvēra, ka piektdienas akcionāru sapulces iznākums nekādi neietekmē "Olmafarm" nostāju attiecībā uz neuzticību esošajai padomei. Līdzīgu viedokli par to, ka esoša padome ir jāmaina, ir paudušas arī akcionāres, nelaiķa Maligina meitas, Nika Saveļjeva un Irina Maligina. "Tādējādi uz šo brīdi esošās padomes nomaiņu vēlas akcionāri, kas pārstāv vairāk kā 60% no "Olainfarm" pamatkapitāla," viņš teica.

Vienlaikus Rubenis atgādināja, ka prasību aizliegt "Olmafarm" izlietot tās 42,5% balsstiesības cēla Baldere-Sildedze savas nepilngadīgās meitas vārdā, kurai pieder 7,78% no "Olainfarm" akcijām. 

TVNET jau ziņoja, ka kvoruma trūkuma dēļ piektdien nenotika divas "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulces.

Kompānijā informēja, ka piektdien plkst.11 sasauktajai "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 704 254 balsstiesīgās akcijas jeb 26,3% no balsstiesīgā kapitāla. Taču atbilstoši sabiedrības statūtiem tāds kvorums nebija pietiekams, lai sapulce izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus un pieņemtu lēmumus, līdz ar to sapulce nenotika. 

Savukārt plkst.14 sasauktajai akcionāru ārkārtas sapulcei bija reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāvēja 3 730 416 balsstiesīgās akcijas jeb 26,48% no balsstiesīgā kapitāla. 

Piektdien sasauktajās "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots lemt par izmaiņām padomē. 

Tostarp akcionāru ārkārtas sapulcē, kas sasaukta pēc "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma un bija paredzēta plkst.11, plānoja lemt par "Olainfarm" padomes locekļu atsaukšanu no amata un jaunas padomes ievēlēšanu uz piecu gadu termiņu, paredzot, ka darbu padomē turpina Jānis Buks un Andrejs Saveļjevs, bet no jauna padomē tiek iecelta Irina Maligina, Nika Saveļjeva un Valentīna Andrējeva. Tādējādi bija paredzēts, ka darbu padomē neturpinās Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš un Haralds Velmers.

Tāpat šajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots atsaukt no amata "Olainfarm" revīzijas komitejas locekļus un ievēlēt jaunu revīzijas komiteju uz divu gadu termiņu. Bija paredzēts, ka turpmāk kompānijas revīzijas komitejā strādās Andrējeva, Pēteris Rubenis un Irina Maligina. Tādējādi bija paredzēts nomainīt visus esošos "Olainfarm" revīzijas komitejas locekļus. Šobrīd kompānijas revīzijas komitejā strādā Krastiņš, Viesturs Gurtlavs un Agris Auce.

Attiecīgajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots lemt arī par prasības celšanu pret "Olainfarm" valdes locekļiem un uzdot "Olainfarm" padomei celt prasību pret attiecīgajiem valdes locekļiem Komerclikumā noteiktajā kārtībā un termiņā, taču konkrētie valdes locekļi lēmumu projektā nebija uzrādīti.

Tāpat bija plānots lemt par prasības celšanu pret "Olainfarm" padomes locekļiem, kuri pildīja pienākumus līdz 2019.gada 1.aprīlim, un uzdot "Olainfarm" valdei celt prasību pret attiecīgajiem padomes locekļiem Komerclikumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Arī attiecīgie padomes locekļi, pret kuriem bija paredzēts celt prasību, lēmumprojektā nebija uzrādīti, taču, pēc "Firmas.lv" datiem, aprīļa sākumā kompānijas padomē strādāja Pāvels Rebenoks, Mārtiņš Krieķis, Daina Sirlaka un Irina Maligina.

Savukārt otra "Olainfarm" akcionāru ārkārtas sapulce bija sasaukt plkst.14 pēc Nikas Saveļejevas pilnvarotās personas Andreja Saveļjeva, kas kopā pārstāv 7,79% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma.

Attiecīgajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots no darba "Olainfarm" padomē atsaukt Bērziņu, Buku, Krastiņu, Velmeru un Andreju Saveļjevu. Vienlaikus no jauna padomē bija plānots iecelt Niku Saveļjevu, Rubeni un Alekseju Panasinu. Bija paredzēts, ka darbu padomē turpinās Buks un Andrejs Saveļjevs. Tādējādi arī atbilstoši šīs akcionāru ārkārtas sapulces lēmumu projektiem bija plānots, ka darbu "Olainfarm" padomē neturpinās Bērziņš, Krastiņš un Velmers.

Tāpat otrajā akcionāru ārkārtas sapulcē bija plānots lemt par Krastiņa, Gurtlava un Auces atsaukšanu no amata "Olainfarm" revīzijas komitejā, bet no jauna revīzijas komitejā uz divu gadu termiņu bija paredzēts iecelt Andrējevu, Panasinu un Rubeni.

Akcionāru sapulcē bija plānots veikt arī grozījumus "Olainfarm" statūtos, izslēdzot statūtu 6.3.punktu, kas nosaka, ka akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk nekā 50% no apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla.

Tajā pašā laikā Buks aģentūrai LETA iepriekš paziņoja, ka nav piekritis atkārtoti kandidēt uz padomes locekļa amatu, jo nevēlas būt iejaukts "Olainfarm" akcionāru strīdos. "Akcionāru strīdiem būtu jānotiek ārpus uzņēmuma, bet paredzētais jaunais padomes sastāvs liek domāt, ka šie strīdi var pārnesties uz uzņēmuma padomi. Svarīgi, lai padome strādātu visu akcionāru interesēs, bet plānotais padomes sastāvs par to rada šaubas," viņš sacīja.

Vēstīts arī, ka Zemgales rajona tiesa septembrī apmierināja prasību uz laiku apturēt "Olmafarm" balsstiesības akcionāru sapulcēs. Tāpat "Olmafarm" uz laiku aizliegts rīkoties ar tās īpašumā esošajām "Olainfarm" akcijām apmēram 60 miljonu eiro vērtībā. Prasību par pagaidu aizsardzības līdzekļu noteikšanu tiesai lūdza nelaiķa Valērija Maligina nepilngadīgā meita Anna Emīlija Maligina.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Uz augšu