Krimināllietās biežākais kasācijas iemesls ir sodu nepareiza piemērošana

Uz augšu