LTAB: CSNg cietušie OCTA atlīdzības saņem ātrāk

Lubānas ielā noticis pavisam savdabīgs ceļu satiksmes negadījums

FOTO: LETA

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk – LTAB) statistika liecina, ka 2019.gadā vidējais dienu skaits no apdrošināšanas gadījumu pieteikšanas līdz lēmuma pieņemšanai bija 35 dienas. Salīdzinājumā ar 2017.gadu šis periods samazinājies par 23,92% (no 46 dienām).

“Ievērojams samazinājums vērojams tieši 2019.gadā, kas saistāms ar pēdējos gados apdrošinātāju veiktajiem ieguldījumiem dažādu inovāciju izstrādei un ieviešanai, kas vērstas uz klientu apkalpošanas servisu uzlabojumiem,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Būtiski atšķiras vidējais dienu skaits no apdrošināšanas gadījumu pieteikšanas līdz lēmuma pieņemšanai par atlīdzības izmaksu atkarībā no tā, vai negadījums fiksēts ar saskaņoto paziņojumu vai noformēts ar policijas protokolu. Pirmajā gadījumā lēmumu par atlīdzības izmaksu apdrošinātāji pērn pieņēma vidēji 32 dienās, bet otrajā gadījumā – 40 dienās. “Tas galvenokārt skaidrojams ar informācijas apriti starp Valsts policiju un apdrošinātājiem, kā arī iespējami ierosinātajiem kriminālprocesiem, kas ievērojami pagarina vidējo lēmumu izskatīšanas laiku,” stāsta J.Abāšins.

Kā vienu no faktoriem, kas pēdējā laikā palīdzējis samazināt vidējo lēmumu pieņemšanas periodu, var minēt 2018.gadā LTAB ieviesto mobilā Saskaņotā paziņojuma funkciju lietotnē LTAB OCTA. “Lai arī mobilā Saskaņotā paziņojuma aizpildītāju skaits aug lēni, tomēr esam pārliecināti, ka nākotnē šo funkciju izvēlēsies aizvien vairāk maznozīmīgos CSNg iesaistītie. Autovadītāju informēšanai un izglītošanai arī 2020.gadā esam paredzējuši organizēt skaidrojošu kampaņu, kuras mērķis ir veicināt mobilo Saskaņoto paziņojumu lietošanu, kā arī veikt funkcionālus uzlabojumus mobilā Saskaņotā paziņojuma aizpildīšanai LTAB OCTA lietotnē,” informē J.Abāšins, piebilstot, ka pērn saskaņoto paziņojumu mobilajā versijā aizpildīja 1,34% no tiem autovadītājiem, kas CSNg apstākļus fiksējuši ar saskaņotā paziņojuma palīdzību.

LTAB 2020.gada janvārī veikto aptauju, kurā piedalījās 300 autovadītāji, dati liecina, ka nedaudz vairāk kā puse autovadītāju (51% ) zina, ka mobilo Saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt elektroniski. No tiem autovadītājiem, kuri zina par šādu iespēju, 46% zina, ka to var izdarīt LTAB OCTA lietotnē. “Joprojām gandrīz 30% autovadītāju nav gatavi aizpildīt Saskaņoto paziņojumu elektroniski. Visbiežāk tādēļ, ka tie nelieto viedierīces, kā arī tādēļ, ka nav pārliecināti, vai spēs pareizi aizpildīt Saskaņoto paziņojumu elektroniskā formā,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs.

LTAB OCTA lietotnes mobilā saskaņotā paziņojuma funkcija ļauj CSNg cietušajiem ātri un ērti fiksēt negadījuma apstākļus, norādīt informāciju par iesaistītajām pusēm, apstiprināt datus un elektroniski nosūtīt tos apdrošinātājiem. Ņemot vērā, ka LTAB OCTA lietotne piesaistīta LTAB uzturētajai OCTA datubāzei, datu ievade cietušajiem prasa mazāk laika, jo tie saskaņotā paziņojuma protokolā aizpildās automātiski. Turklāt aizpildītu saskaņoto paziņojumu abas puses var autorizēt ar elektronisko parakstu, un tas ir saistošs ikvienam apdrošinātājam.

Uz augšu