Konceptuāli atbalsta daudz bargāku sodu noteikšanu par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu

Uz augšu