Bijušo mazdārziņu teritorijā Skanstē piesaistīti dabas un vides eksperti

FOTO: Publicitātes foto

Lai bijušo Skanstes mazdārziņu teritorijas sakopšana un attīrīšana Skanstes teritorijas revitalizācijas projektā notiktu saskaņā ar norisēm dabā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopā ar būvuzņēmēju  personu apvienību “RR-Eko” piesaistījis vairākus dabas un vides ekspertus.

Līdz 8. jūnijam šajā vietā ir apturēti jebkādi darbi. Taču dabas un vides ekspertu uzraudzībā, kuri vērtē situāciju, potenciālos riskus un piemēro attiecīgus pasākumus, notiek lokāla mēroga aktivitātes un būvlaukuma sagatavošana. No 8. līdz 30. jūnijam darbi jaunizveidojamā parka teritorijā tiks atsākti pakāpeniski, respektējot norises dabā un ņemot vērā projektā piesaistīto dabas un vides ekspertu viedokli un rekomendācijas.

Šajā laikā ornitologs pēta putnu ligzdu esamību un stāvokli. Tiek marķēti koki, krūmi, augļu koki un pamestās dārza mājiņas, kur ir putnu ligzdas ar mazuļiem, lai darbu laikā netraucētu tos.

Savukārt citi speciālisti pēta pārējo savvaļas dzīvnieku esamību, lai nogādātu tos atbilstošākā dzīves vidē. Lai atrastu labākos risinājumus, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbojas arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Lai konsultētos par teritorijā mītošajiem savvaļas dzīvniekiem, putniem un to paradumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un būvuzņēmēja pārstāvji tikušies ar zoologu Ingmāru Līdaku:

“Pozitīvi vērtējams, ka, ņemot vērā darbu sezonu, pašvaldība kopā ar būvnieku ir mēģinājusi rast dabai draudzīgākos risinājumus, gan piesaistot ekspertus, gan uz laiku apturot aktīvo darbu fāzi.

Tā kā teritorijā ir daudz relatīvi atsevišķi stāvošu būvju, žogu un klaju laukumu, kur putni neligzdo, tad tur demontāža un teritorijas attīrīšana ekspertu uzraudzībā, iespējams, varētu notikt arī līdz 1. jūlijam, kas, manuprāt, būtu optimālais termiņš darbu sākšanai, jo, kā liecina mani novērojumi, pēc šā datuma būvnieka risks negatīvi ietekmēt norises dabā ievērojami samazināsies, jo vairuma putnu sugu mazuļi jau būs ligzdas pametuši. Savukārt sāktā sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem dos iespēju likuma ietvaros atbilstošu dzīves vidi nodrošināt ežiem vai citām dzīvām radībām, ja tādas tiks konstatētas.”

Bijušo mazdārziņu teritorijā aizsargājamo augu apsekošana veikta jau būvprojekta izstrādes laikā. Piesaistīti arboristi („Labie koki”), pēc kuru ieteikuma tika lemts par vairāku desmitu vērtīgo koku saglabāšanu. Savukārt maija nogalē sadarbībā ar SIA „Rīgas meži” veikta košumkrūmu un citu apstādījumu apzināšana, lai saglabātu vērtīgākos un, iespēju robežās saskaņojot ar iepriekšējiem mazdārziņu lietotājiem, veiktu to pārstādīšanu.

“Pilsētā pēdējos gados, realizējot dažādas būvniecības ieceres, novērojams, ka pakāpeniski praksē tiek ieviesti pozitīvas rīcības paraugi pilsētvidei draudzīgiem un sociāli atbildīgiem būvlaukumu sagatavošanas paņēmieniem. Rezultātā būvlaukumu teritorijās augušie augi tiek saudzīgi pārvietoti un iegūst jaunu mājvietu turpat esošajā būvlaukuma teritorijā vai tiek pārvietoti uz kādu citu apstādījumu teritoriju,” pauda SIA „Rīgas meži” valdes loceklis Uldis Zommers.

“Arī bijušajos mazdārziņos Skanstes teritorijā rezultātā pārstādīšanai pilsētas apstādījumos sagatavoti vairāki simti dekoratīvo lakstaugu, sīpolaugu un košumkrūmu stādu, kurus bijušie mazdārziņu lietotāji atstājuši būvlaukuma teritorijā.

Iecerēts, ka pēc darbu pabeigšanas daļa no tiem varētu tikt pārstādīti jaunizveidotajā parkā.”

Tāpat pēdējās nedēļās pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām  „Ulubele”, „Dzīvnieku policija”, „Tutti”, „Labās mājas”, „Dzīvnieku SOS’, „Ķepu ķepā” u.c. organizējuši teritorijā mītošo bezsaimnieka kaķu izmitināšanu dzīvnieku patversmēs, lai tiem atrastu jaunas mājas.

Tā kā bijušo mazdārziņu teritorija ir būvlaukums, sadarbībā ar Pašvaldības policiju tiks sākta pastiprināta kontrole, lai tajā neatrastos nepiederošas personas, kuras var apdraudēt savu un citu drošību un veselību.  Jau ziņots, ka līgumi par mazdārziņu teritoriju nomu nav spēkā kopš 2017. gada decembra. Lielākā daļa no bijušajiem nomniekiem ir labprātīgi atstājuši teritoriju. Savukārt tiem, kuriem ir bijis nepieciešams un kuri ir piekrituši atbalsta saņemšanai, pašvaldība ir nodrošinājusi sociālā mājokļa piešķiršanu.

Atgādinām, ka Skanstes revitalizācijas projekta 1. kārtā bijušo mazdārziņu teritorijā līdz 2022. gada beigām iecerēts izveidot ikvienam rīdziniekam pieejamu zaļo zonu, kurā atradīsies gan parks, gan lietus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēma. Mazdārziņu vietā teritorijā plānots veikt plašu apzaļumošanu,  tiks iestādīti vairāk nekā 1000 koku, tostarp 56 liela izmēra lapu koki, 934 skuju koki. Tāpat tiks iestādīti 755 lapu krūmi, vairāk nekā 10 000 ziemcietes un citi augi. Tiks veikta Lapeņu ielas, Jāņa Dikmaņa, Jāņa Krūmiņa, Jāņa Daliņa ielu teritorijas sakārtošana un inženierkomunikāciju (ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, lietusūdens kanalizācijas un ielu apgaismojuma) izbūve. Projektā plānots izbūvēt Baltijā mūsdienīgāko lietus ūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu.

Uz augšu
Back