Rīgas pagaidu administrācija ļauj tērēt papildu €205 000 Covid-19 ierobežošanas pasākumiem sociālajā jomā

Rīgas domes ēka.

FOTO: LETA

Rīgas domes Labklājības departaments un tā pakļautības iestādes dažādu preču un pakalpojumu nodrošināšanai Covid-19 seku mazināšanai un turpmākas izplatības novēršanai līdz gada beigām varēs tērēt papildu 205 000 eiro, otrdien lēma pašvaldības pagaidu administrācija.

Šādu summu ārpus jau piešķirtajiem budžeta līdzekļiem administrācija atļāva izlietot tādu preču un pakalpojumu iegādei, kas nepieciešami pašvaldības iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju personālam, sociālo pakalpojumu saņēmējiem un pašvaldības iedzīvotāju izmitināšanai, uzraudzībai, ēdināšanai, higiēnai, drošībai, pārvietošanai, nodrošināšanai ar drēbēm, veļu un citiem priekšmetiem un pakalpojumiem. 

Finansējums paredzēts tādām precēm un pakalpojumiem, kas vajadzīgi Covid-19 izplatības izraisīto seku pārvarēšanai un infekcijas izplatības turpmākai novēršanai.

Tāpat administrācija nolēma līdz 31.decembrim no "Izdevumi neparedzētiem gadījumiem" apmaksāt departamenta, tā pakļautības iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju, kuriem ir līgums ar pašvaldību, sociālo pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo aizsardzības, dezinfekcijas līdzekļu un ar to saistītā aprīkojuma, medikamentu un medicīnas ierīču, higiēnas preču un citu preču un pakalpojumu, kas nepieciešami epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai, iegādes izdevumus.

Rīgas domes Labklājības departaments par minētajiem izdevumiem vienu reizi mēnesī pēc to apmaksas būs jāiesniedz pārskats domes Finanšu departamentam.

Uz augšu