PTAC aicina ceļotājus būt uzmanīgiem un izvēlēties tikai licencētus un reģistrētus pakalpojumu sniedzējus

FOTO: Edijs Pālens / LETA

Kaut arī iespējas ceļot uz tāliem galamērķiem šobrīd ir ierobežotas, tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumā ir ceļojumi, kuros doties ir iespējams arī esošajos apstākļos. Tāpēc PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un iegādāties ceļojumus tikai pie licencētiem un reģistrētiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Diemžēl kā visās nozarēs, arī starp tūrisma pakalpojuma sniedzējiem atrodas negodīgi komersanti, kuri darbojas bez licences, tādējādi radot riskus ceļotājiem. Iegādājoties ceļojumu no nelicencēta tūrisma pakalpojumu sniedzēja, pastāv riski, ka tūrisma operatora likviditātes problēmu gadījumā nenotiks ceļojumi, netiks nodrošināta iemaksātās naudas summas atmaksas par nenotikušajiem ceļojumiem, kā arī vajadzības gadījumā netiks nodrošināta ceļotāju repatriācija.

2020.gada 2.martā PTAC pieņēma lēmumu, ar kuru uzņēmumam SIA "Adventures World" tika uzlikts pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kuras ietvaros Sabiedrība bez speciālās atļaujas (licences) (tai skaitā interneta vietnēs www.piedzivojumi.lv un www.piedzivojumi.com un interneta vietnes www.facebook.com lapā "@piedzivojumi") piedāvāja pārdošanai vai pārdeva kompleksos tūrisma pakalpojumus, kas nav nodrošināti. Uzņēmumam tika noteikta soda nauda 10 000 eiro apmērā.

"Adventures World" organizēja un sniedza kompleksus tūrisma pakalpojumus, lai gan nebija nodrošinājis Tūrisma likumā noteikto nodrošinājumu (apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes garantiju) saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, nebija saņēmis speciālo atļauju (licenci) tūrisma operatora pakalpojuma sniegšanai un reģistrējies PTAC datubāzē.

Sabiedrības darbība radīja maldinošu iespaidu, ka tā likumīgi drīkst sniegt tūrisma operatora pakalpojumus, kā arī patērētāji, kuri iegādājās ceļojumus, tika pakļauti riskam, ka netiktu nodrošināta ceļotāju ieguldīto līdzekļu atmaksāšana, ja Sabiedrība nespētu pildīt savas saistības.

Tāpat 12.jūnijā PTAC pieņēma lēmumu ar kuru SIA "PALM TOURS" tiek uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, bez speciālās atļaujas (licences) jebkādā veidā (tai skaitā interneta vietnē www.palmtours.lv/ un interneta vietnes www.facebook.com lapā "@PalmToursLatvia") piedāvāt pārdošanai vai pārdodot kompleksos tūrisma pakalpojumus.

Uzņēmums bija iesniedzis iesniegumu tūrisma aģenta, tūrisma operatora licencēšanai un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēja reģistrācijai datubāzē, taču PTAC konstatēja uzņēmuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām, par ko uzņēmums tika vairākkārt informēts. Uzņēmums nesniedza PTAC pieprasīto informāciju, tāpēc tika pieņemts lēmums atteikt reģistrēt uzņēmumu tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē un neizsniegt tam licenci.

Papildus minētajam PTAC bija saņemti tūrisma operatoru iesniegumi par uzņēmuma darbību tūrisma jomā, piedāvājot un pārdodot kompleksos tūrisma pakalpojumus bez lincences, un, iespējams, izsniedzot neesošus ceļojumu rezervācijas apstiprinājuma dokumentus. Vienlaikus iepriekš minētajos tūrisma operatoru iesniegumos norādīts, ka Sabiedrība nesadarbojas ar sadarbības partneriem - tūrisma operatoriem, tiem nesniedzot informāciju par ceļotājiem, par kuriem veiktas ceļojumu rezervācijas tūrisma operatoru rezervācijas sistēmās.

Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, PTAC aicina patērētājus pirms ceļojuma iegādes: iepazīties ar informāciju PTAC Datubāzē; salīdzināt dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus; pievērst uzmanību ne tikai cenai, bet arī tam, kādi pakalpojumi iekļauti piedāvājumā; iepazīties ar pirmslīguma informāciju un līguma noteikumiem.

Ar papildu noderīgu informāciju, dodoties ceļojumā, var iepazīties PTAC mājaslapā.

Uz augšu