TM izvērtē ietekmi normai, kas paredz civillietas nodošanu citai tiesai procesa ātrākai izskatīšanai

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns

FOTO: Valsts kanceleja

Tieslietu ministrija (TM) sākusi izvērtēt ietekmi normai, kas paredz civillietas nodošanu citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, noskaidroja TM.

TM patlaban izvērtē Civilprocesa likuma normas, kas noteic, ka civillietu var nodot citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, ietekmi uz tiesu darbu un izvirzītā mērķa sasniegšanu.

Ministrija ir sagatavojusi arī aptaujas anketu, lai noskaidrotu civilprocesā iesaistīto personu viedokli par minētās normas piemērošanu.

TM aicina tos, kuri pēdējo trīs gadu laikā ir bijuši iesaistīti civillietās, kas, atbilstoši minētajai normai, nodotas citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanai, līdz 7.augustam aizpildīt aptaujas anketu.

Aptauju iespējams izpildīt šeit: https://www.tm.gov.lv/lv/jaunums/aptauja-civillietu-nodosana-citai-tiesai-lietas-atrakai-izskatisanai

Uz augšu