VK apšauba IZM tērēto līdzekļu attālinātajām mācībām izlietošanas lietderību

FOTO: Ieva Lūka / LETA

Nav pietiekamas pārliecības, vai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanā visos gadījumos ir bijusi ekonomiska un efektīva, revīzijā par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā secinājusi Valsts kontrole (VK).

VK skaidro, ka, lai nodrošinātu ārkārtējās situācijas novēršanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi, IZM vadījusies pēc Ministru kabineta 14.marta lēmuma par Publisko iepirkumu likuma normu nepiemērošanu Covid-19 krīzes novēršanai, iepirkumu norisi balstot uz ātru rīcību un tūlītēju līgumu noslēgšanu.

Izvērtējot iepirkumu līgumu slēgšanas procesu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā, revidenti varēja sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam.

Revīzijas ziņojumā uzsvērts, ka ministrija ir nodrošinājusi nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi Covid-19 krīzes pārvarēšanai un seku novēršanai, tomēr revīzijā nav gūta pietiekama pārliecība, vai IZM valsts budžeta līdzekļu tēriņi visos gadījumos bijuši ekonomiski un efektīvi, jo vismaz 295 ministrijas iegādātās viedierīces 28 665 eiro vērtībā netika izsniegtas izglītojamajiem, bet palika atsevišķu pašvaldību rīcībā, kā arī projektā "Tava klase" veikta samaksa 475 eiro apmērā par nesaņemtu surdotulkojumu 13 lekcijām.

VK uzsver, ka IZM laikā no 12.marta līdz 20.jūnijam saistībā ar Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanu, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un iegādātos mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās preces un pakalpojumus, izlietojusi valsts budžeta līdzekļus 801 940 eiro apmērā, tai skaitā 568 368 eiro no IZM papildus piešķirtajiem līdzekļiem no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Mācību procesam nepieciešamo viedierīču ar interneta pieslēgumu iegādei ministrija izlietoja valsts budžeta līdzekļus 436 732 eiro apmērā, tai skaitā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 203 160 eiro.

VK atklāj, ka lielāko daļu ministrijas iegādāto un dāvinājumā saņemto viedierīču pašvaldības nodeva izglītojamajiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, tomēr vismaz 295 ministrijas iegādātās viedierīces 28 665 eiro vērtībā netika izsniegtas izglītojamajiem, bet palika atsevišķu pašvaldību rīcībā, jo ministrija nebija pārliecinājusies, vai tās attiecīgajai pašvaldībai ir nepieciešamas sākotnējā ministrijas organizētajā aptaujā norādītajā apjomā.

Tajā pašā laikā tiek ziņots, ka dažām pašvaldībām netika nodrošinātas viedierīces nepieciešamajā daudzumā. Daļa pašvaldību izglītojamajiem izsniegušas ne tikai no ministrijas saņemtās viedierīces, bet arī vismaz 2015 ierīces izsniedzot no izglītības iestādēs esošajām ierīcēm, no jauna iegādājoties vismaz 139 ierīces un saņemot dāvinājumā vismaz 144 ierīces.

VK arī noskaidrojusi, ka atbilstoši revidentu veiktās pašvaldību aptaujas rezultātam viedierīces izglītojamajiem netika izsniegtas septiņās pašvaldībās, piemēram, Stopiņu novads no ministrijas saņēma 31 viedierīci 3007 eiro vērtībā, taču izglītojamajiem netika izsniegta neviena viedierīce. Tās palikušas izglītības iestādes rīcībā. VK atklāj, ka Ventspils no ministrijas saņēma 139 viedierīces 12 911 eiro vērtībā, taču izglītojamajiem netika izsniegtas astoņas planšetes un 42 viedtālruņi - to pašvaldība pamatojusi ar pieprasījuma trūkumu. Savukārt septiņi no iepriekš minētajiem viedtālruņiem tika izsniegti izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri katru darba dienu no 6.aprīļa līdz 29.maijam piegādāja pusdienas izglītojamo dzīvesvietās, lai gan viedtālruņi tika piešķirti ar mērķi attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Tāpat VK norāda, ka Salacgrīvas novads no ministrijas saņēma 50 viedierīces 4404 eiro vērtībā, taču izglītojamajiem netika izsniegtas 29 planšetes. Tās tika atstātas izglītības iestādē mācību procesa nodrošināšanai.

Tāpat ziņojumā uzsvērts, ka pašvaldības, nesaņemot informāciju no ministrijas par turpmāko rīcību ar viedierīcēm pēc ārkārtējās situācijas beigšanās, ir rīkojušās dažādi. Viedierīces gan atdotas atpakaļ izglītības iestādēs, un tās tiks izmantotas turpmākā mācību procesa nodrošināšanai, gan tika atstātas lietošanā izglītojamajiem, saglabājot tās pašvaldību grāmatvedības uzskaitē.

Ziņojumā teikts, ka 93 pašvaldībās, 2019./2020.mācību gadam beidzoties, 4971 viedierīce tika atdota atpakaļ izglītības iestādēs un tās tiks izmantotas turpmākā mācību procesa nodrošināšanai, savukārt septiņās pašvaldībās visas vai daļa no saņemtajām viedierīcēm pēc mācību gada noslēguma tika atstātas lietošanā izglītojamajiem.

Kopumā revīzijā ir sniegts viens ieteikums, lai IZM atgūtu valsts budžeta līdzekļus 475 eiro apmērā, kas samaksāti par nesaņemtu surdotulkojumu 13 lekcijām projektā "Tava klase".

Uz augšu
Back