Bijušo Ogres Tautas namu grasās atsavināt Operetes un muzikālā teātra izveidošanai

Atslēga FOTO: Pixabay

Ogres novada pašvaldības domes sēdē ceturtdien pieņemts lēmums par bijušā Ogres Tautas nama ēkas Rīgas ielā 15 atsavināšanu "sabiedrības vajadzībām", lai šo namu rekonstruētu un izveidotu tajā Operetes un muzikālo teātri, informēja pašvaldībā.

Ogres novada pašvaldības dome 2020.gada 23.oktobrī lēma par nodomu protokola noslēgšanu ar Kultūras ministriju par Operetes un muzikālā teātra izveidošanu Ogrē. Par piemērotāko vietu teātra izveidei ir atzīts bijušais Ogres Tautas nams, kas "ir nozīmīgs Ogres novada vēstures mantojums un celts par Ogres iedzīvotāju saziedotiem līdzekļiem".

Patlaban šis nekustamais īpašums pieder privātpersonai. Saskaņā ar SIA "Eiroeksperts" novērtējumu, kas šī gada 9.februārī tika veikts novada pašvaldības uzdevumā, nekustamā īpašuma tirgus vērtība esot 218 000 eiro.

Pašvaldībā skaidro, ka sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 2.pantā noteikts, ka nekustamo īpašumu atsavina valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai.

Līdz ar Operetes un muzikālā teātra izveidošanu pašvaldība plāno attīstīt šim nekustamajam īpašumam pieguļošo infrastruktūru un pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus atbilstoši mūsdienu kvalitatīvas rekreācijas, dabas aizsardzības un vides pieejamības prasībām, tādejādi veidojot vienotu pilsētvides labiekārtojuma ansambli un uzsverot vēsturiskās pilsētvides identitāti.

Operetes un muzikālā teātra izveide Ogrē sniegtu jaunas attīstības perspektīvas Ogres Mūzikas un mākslas skolai, kurā ik gadu profesionālās ievirzes izglītību mūzikā apgūst vairāk nekā 300 audzēkņi, uzskata pašvaldība.

Izveidojot Ogrē Operetes un muzikālo teātri, tiks sekmēta tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana, kultūras un mākslas pasākumu daudzveidība, līdz ar to pieaugs pilsētas apmeklētāju skaits, apmeklētāji izmantos vietējos pakalpojumus, tādējādi sekmējot arī uzņēmējdarbības attīstību, nepieciešamību pamato pašvaldībā.

Dome atgādina, ka atbalstu Operetes un muzikālā teātra izveidei Latvijā ir izteikuši 22 302 Latvijas iedzīvotāji, piedaloties sabiedrības rosinātā iniciatīvā "Atjaunosim operetes teātri Latvijā!", no tiem 11 681 iedzīvotāju balsojums veikts portālā "www.manabalss.lv", savukārt ēkas pārbūvei un pielāgošanai teātra vajadzībām tiks piesaistīts valsts finansējums.

Atbildot uz deputāta Edvīna Bartkeviča ("Ogres novadam") jautājumu par pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu šī īpašuma iegādei un vēlāk arī uzturēšanai, domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (NA) paziņoja, ka, tiklīdz būs zināmā šī nekustamā īpašuma pārdošanas cena, tā iegādei tikšot piesaistītas valsts finansējums. Pārbūves būvprojekta izstrādei, lai pārveidotu bijušo tautas namu par Operetes un muzikālo teātri, tikšot piesaistītas arī Eiropas Savienības (ES) fondu investīcijas.

"Teritorija otrpus dzelzceļam savulaik bija Ogres centrs - bija tautas nams, grāmatu veikals, universālveikals, tur bija dzīvība. Tagad šī vieta ir pamirusi, tur nenotiek nekas, kas saistīts ar pašvaldības funkcijām," uzsvēra Helmanis, paužot viedokli, ka tautas nama ēkas nodošana privatizācijai bija liela tā laika pašvaldības vadības kļūda. 

"Šo ēku par saziedotiem līdzekļiem ir cēluši mūsu senči, tas bija aizsargu nams, biedrību nams, vēlāk kultūras un tautas nams. Mūsu uzdevums ir kopt savas tautas kultūru. To dara latvieši visā pasaulē, būvē skatuves, kopj latviešu tautas kultūras tradīcijas. Tā ir pēctecība, tautas vērtību nodošana no paaudzes paaudzē. Ir cilvēki, kas spriež, ka arī dziesmu un deju svētki ir pārāk dārgi, taču aizmirst, ka šī tradīcija ir tautu vienojošs spēks, tautas gara bagātība," uzsvēra Helmanis.

Domes priekšsēdētājs informēja deputātus, ka rīt, 26.februārī, starp domi un Kultūras ministriju tiks parakstīts nodomu protokols par Operetes un muzikālā teātra izveidi Ogrē, Rīgas ielā 15. Kultūras ministrija ir mūsu balsts turpmākajās darbībās, tai skaitā sarunās ar valdību valsts finansējuma piesaistei, pauda Helmanis.

Skaidrojot par valsts atbalstu tautas nama iegādei, Helmanis informēja, ka ir notikušas sarunas gan ar finanšu ministru, gan kultūras ministru par valsts budžeta finansējumu šim mērķim, un saņemta apstiprinoša atbilde.

Viņš piebilda, ja būs valsts finansējums, nākamajā plānošanas periodā pašvaldība centīsies iegūt finanšu resursus no ES fondiem, un ne tikai tautas nama pārbūvei, bet visas teritorijas attīstībai Brīvības ielas rajonā otrpus dzelzceļam. Izveidojot Ogrē Operetes un muzikālo teātri, tiks dota iespēja attīstīties vietējai uzņēmējdarbībai pakalpojumu jomā - cilvēki brauks uz Ogri, atstās mūsu pakalpojumu sniedzējiem savu naudu, ir pārliecināts Helmanis.

Viņš arī atgādināja, ka Ogre ir ieguvusi valstpilsētas statusu, un tas dodot cerību, ka arī valsts ar saviem resursiem veicinās pilsētas attīstību. Domes priekšsēdētājs kā piemēru minēja tādas valstpilsētas kā Valmiera, kurā ir valsts finansēts teātris, Liepāja ar tās simfonisko orķestri, Rēzekni ar koncertzāli "Gors", uzsverot, ka šādi kultūras objekti ir kā magnēts, kas pievelk apmeklētājus. Izveidojot Operetes un muzikālo teātri, Ogrei arī būs šāds cilvēkus pievelkošs magnēts, prognozēja domes priekšsēdētājs.

Uz augšu
Back