EK atzīst par normatīviem atbilstošu NEPLP piemēroto retranslācijas ierobežojumu Latvijā kanālam "Rossija RTR"

Ilustratīvs foto. FOTO: Wirestock Creators, Shutterstock.

Latvijas Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmums, ar kuru uz 12 mēnešiem tika liegta krieviski raidošā televīzijas kanāla "Rossija RTR" retranslācija Latvijas teritorijā, atbilst Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, atzinusi Eiropas Komisija (EK).

Šāds EK lēmums pieņemts, vērtējot to pasākumu saderību, kuru mērķis ir Latvijas teritorijā ierobežot audiovizuālo mediju pakalpojuma retranslāciju no citas dalībvalsts.

EK uzskata, ka, pamatojoties uz Latvijas iestāžu sniegto informāciju komisijai, "Rossija RTR" vairākos raidījumos paustos izteikumus var uzskatīt par kūdīšanu uz vardarbību un naidu. Komisijas ieskatā, tie ietver nepārprotamus izteikumus, kurus var uzskatīt par darbību, kas vērsta uz noteiktu rīcības virzīšanu, un par tādu, kas izsauc naidīguma vai atgrūšanas izjūtu attiecībā pret kādu cilvēku kopumu.

Kā secina EK, līdzīgi izteikumi ir izskanējuši arī citu kanālu raidījumos, kuriem sankcijas nav noteiktas. Savukārt Zviedrijas audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējs "Federal State Unitary Enterprise - Russian Television and Radio Broadcasting Company", kuri reģistrējuši "Rossija RTR", pauda viedokli, ka jebkādi ierobežojumi aizskar cilvēktiesības, jo īpaši uzskatu un vārda brīvību. Raidorganizācija komisijai atkārtoja šos pašus iebildumus vairākkārt, apgalvojot, ka apraides standarti Latvijā tiek piemēroti diskriminējoši un ka NEPLP lēmums aizskar vārda brīvību.

EK norāda, ka "Rossija RTR" raidījumos izteikumiem, kas izskanējuši politiskās sarunizrādēs vai tiešraidēs, piemīt ekstrēms un naidpilns raksturs. Turklāt Zviedrijā esošā raidorganizācija nav sniegusi komisijai nekādu informāciju par to, ka attiecīgo raidījumu vadītāji būtu koriģējuši šos izteikumus.

Komisija atzīmē, ka Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā ir paredzēts, ka attiecīgā dalībvalsts veic pārkāpuma novērtēšanu, kuras laikā tai jānosaka, vai pārkāpums ir bijis klajš, nopietns un smags. Ņemot vērā, ka attiecīgo raidījumu laikā paustie izteikumi daļēji attiecas uz pašreizējiem un iepriekšējiem konfliktiem, kuros iesaistīta Krievija, un tie ietver citu valstu, tai skaitā Latvijas, okupācijas vai iznīcināšanas draudus, kā arī to, ka Latvijā ir ievērojama krieviski runājoša minoritāte un Latvija iepriekš bijusi iekļauta Padomju Savienībā, kas līdz ar to var radīt saspīlējumu tās teritorijā, šie televīzijas raidījumi acīmredzami, nopietni un smagi pārkāpj direktīvas regulējumu.

EK atgādina, ka valsts iestādēm ir rīcības brīvība, lemjot par to, kādus pasākumus vai sankcijas piemērot raidorganizācijām par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas noteiktā aizlieguma pārkāpumiem. Tāpēc komisija pārbauda, vai valsts iestādes veiktie pasākumi, jo īpaši attiecīgajai raidorganizācijai noteiktā ierobežojuma ilgums, nav acīmredzami nesamērīgs.

Komisija uzskata, ka Latvija ir pietiekami pierādījusi, ka pirms Latvijas iestāžu šī gada 8.februārī pieņemtā lēmuma "Rossija RTR" televīzijas pārraidēs 12 mēnešu laikā vismaz trīs reizes klaji, nopietni un smagi pārkāpts aizliegums kūdīt uz vardarbību vai naidu saskaņā ar Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu un ka nav bijis iespējams panākt izlīgumu ar dalībvalsti, kuras jurisdikcijā ir minētais kanāls.

Turklāt EK uzskata, ka Latvijas iestādes ir izpildījušas Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteiktās procedurālās prasības.

EK uzsver, ka saskaņā ar ES normatīvajiem aktiem, dalībvalstīm ir jānodrošina uztveršanas brīvība un tās savā teritorijā nedrīkst ierobežot audiovizuālo mediju pakalpojumu retranslāciju no citām dalībvalstīm tādu apsvērumu dēļ, kuri ietilpst ES koordinētajās jomās.

Vienlaikus EK noteikusi, ka valstīm ir jāatļauj dalībvalstīm uz kādu laiku atkāpties no Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas, ja audiovizuālo mediju pakalpojums, ko sniedz citas dalībvalsts jurisdikcijā esošs mediju pakalpojumu sniedzējs, klaji, nopietni un smagi pārkāpj ES direktīvu vai apdraud sabiedrības veselību, vai rada nopietnu un smagu tās apdraudējuma risku. Šie noteikumi attiecas kūdīšanai uz vardarbību vai naida kurināšanu pret personu grupu vai locekli šādā grupā, pamatojoties uz ES Pamattiesību hartu, un uz nepilngadīgo aizsardzību.

Kā noteica EK, šādai atkāpei piemēro konkrētus nosacījumus, un komisijai ir jānovērtē tās saderība ar ES tiesību aktiem.

NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš aģentūrai LETA norādīja, ka EK lēmums nebija pārsteigums un pozitīvs atzinums padomei bija gaidāms. Viņš atzīmēja, ka NEPLP lēmums aizliegt "Rossija RTR" retranslāciju Latvijā uz gadu bija likumīgs un absolūti pamatots.

Padomes priekšsēdētājs informēja, ka "Rossija RTR" raidorganizācijai nav nekādu iespēju pārsūdzēt EK lēmumu, un programmas iebildumi par NEPLP lēmumiem vairs nav aktuāli vai vērā ņemami.

Kā uzsvēra Āboliņš, "Rossija RTR" paustie aicinājumi uz karu un slepkavību ir smagi pārkāpumi un tie nav savienojami ar atļauju pārraidīt šādu saturu Latvijas teritorijā.

Vienlaikus padomes priekšsēdētājs norādīja, ka EK gala lēmums gan negarantē, ka Krievijas televīzijas programmas gūs kādu mācību, jo tā ir mērķtiecīga Krievijas valsts politika, bet ir pārliecināts, ka Latvija ir devusi skaidrus signālus par savu nostāju. "NEPLP kalpo likumam. Ja likums tiek pārkāpts, par sekām ir jāmaksā," sacīja Āboliņš.

LETA jau ziņoja, ka 15.februārī stājās spēkā NEPLP aizliegums uz gadu Latvijā retranslēt televīzijas kanālu "RTR Rossija".

NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš aģentūrai LETA tolaik pastāstīja, ka lēmums aizliegt "RTR Rossija" uz gadu Latvijas informatīvajā telpā ir samērīgs, jo ir konstatēti četri ļoti nopietni likuma pārkāpumi. NEPLP konstatējusi, ka programmas "Rossija RTR" vairākos raidījumos atspoguļotā informācija nepārprotami pārkāpj Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 26.panta 3. un 4. punktu, saskaņā ar kuriem aizliegts mudināt uz naida kurināšanu vai aicināt diskriminēt kādu personu vai personu grupu dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās piederības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai citu apstākļu dēļ un aicināt uz karu vai militāra konflikta izraisīšanu.

"Programmām, kas kurina naidu un aicina uz karu, nav vietas Latvijas teritorijā. "Rossija RTR", kas uzskatāma par galveno Kremļa propagandas televīzijas programmu, ir pārkāpusi visas robežas, un mēs savu informatīvo telpu esam aizstāvējuši, aizstāvam un aizstāvēsim arī nākotnē," sacīja Āboliņš.

Viņš piebilda, ka "Rossija RTR" ir Zviedrijā reģistrēta programma, un NEPLP lēmumu pieņēma, veicot ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteikto procedūru, informējot "Rossija RTR" pārstāvjus, EK un Zviedrijas mediju regulatoru.

Iepriekšējo reizi NEPLP aizliedza "Rossija RTR" retranslāciju 2019.gada 31.janvārī uz trim mēnešiem.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (EPLL) nosaka, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un raidījumos nedrīkst ietvert mudinājumu uz vardarbību vai naida kurināšanu.

Atbilstoši Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvā noteiktajam NEPLP nodrošina uztveršanas brīvību un Latvijas teritorijā neierobežo elektroniskā plašsaziņas līdzekļa retranslāciju no citas ES dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, izņemot gadījumus, kad programmā ir būtiski pārkāpts EPLL. Konstatējot programmā pārkāpumu, NEPLP par to jāinformē mediju pakalpojumu sniedzējs, dalībvalsts, kuras jurisdikcijā ir pakalpojumu sniedzējs un EK. Gadījumā, ja NEPLP programmā gada laikā konstatēs vismaz vēl vienu pārkāpumu, tā būs tiesīga pieņemt lēmumu un uz laiku ierobežot programmas izplatīšanu Latvijas teritorijā.

Uz augšu
Back