Apstiprina jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem Krievijas agresijas pret Ukrainu radīto seku mazināšanai

Ilustratīvs attēls. FOTO: Ieva Lūka / LETA

Valdība otrdien, 21.jūnijā, apstiprināja jaunu atbalsta programmu uzņēmējiem - garantiju programmu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai, ziņo Ekonomikas ministrija (EM).

Vienlaikus valdība precizēja garantiju saņemšanas nosacījumus esošajā garantiju programmā, paplašināja garantiju saņēmēju loku un piešķīra papildu finansējumu, lai nodrošinātu garantiju programmas nepārtrauktību un finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem.

"Ģeopolitiskās situācijas dēļ uzņēmējiem šobrīd izteikta problēma ir tieši apgrozāmo līdzekļu trūkums, jo dēļ visiem sadārdzinājumiem īstermiņā ir nepieciešami lielāki līdzekļi, lai iepirktu izejvielas tālākai ražošanai. Jau pagājušajā nedēļā apstiprinātā aizdevumu programma un eksporta kredītu garantiju programmas pagarināšana kopā šodien apstiprinātajiem atbalsta instrumentiem nodrošinās uzņēmējiem nepieciešamo atbalstu, sekmējot kopējo tautsaimniecības stabilitāti," uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Garantijas būs pieejamas visām saimnieciskās darbības veicēju kategorijām (sīkie, mazie, vidējie, lielie saimnieciskās darbības veicēji), kā arī attieksies uz lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru saimnieciskās darbības veicējiem. Vienlaikus MK noteikumos minētas arī vairākas neatbalstāmās nozares, piemēram, tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, finanšu un apdrošināšanas darbība u.c.

Maksimālā garantiju summa vienam komersantam būs līdz 10 miljoniem eiro, Maksimālā garantijas summa tiks noteikta, ievērojot vienu no šiem rādītājiem:

  • 15 % no saimnieciskās darbības veicēja iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu vidējā apgrozījuma vai;
  • 50% no saimnieciskās darbības veicēja kopējām enerģijas izmaksām 12 mēnešu laikā pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienas.

Garantiju termiņš noteikts līdz sešiem gadiem, ievērojot saimnieciskās darbības veicēja darbību un apgrozāmo līdzekļu aprites ciklu. Šo termiņu varēs pagarināt par vienu gadu.

Atbalsta programmu ieviesīs Attīstības finanšu institūcija "Altum". Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 22,5 miljoni eiro, kuru ietvaros varēs izsniegt no 350- 400 garantijām. Atbalsts komersantiem tiks sniegts līdz šā gada 31. decembrim.

Altum garantijas piešķirs saimnieciskās darbības veicēja investīciju un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, ja vienlaikus izpildīsies šādi kritēriji:

  • atbalsts ir nepieciešams, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz saimnieciskās darbības veicēju saimniecisko darbību atbilstoši Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likuma 2. pantam;
  • saimnieciskās darbības veicējs ir ekonomiski dzīvotspējīgs.

Garantiju atbalstu nedrīkstēs apvienot ar atbalstu, kuru Altum sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu kā likviditātes atbalstu garantiju veidā, kuru mērķis ir Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšana, vai MK noteikumiem Nr. 150 “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība” un MK noteikumiem Nr. 149 “Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”.

Vienlaikus saimnieciskās darbības veicējs varēs gūt atbalstu no vairākām subsidētām garantijām šo noteikumu ietvaros, kā arī gūt atbalstu no citām atbalsta programmām, ievērojot šīs programmas nosacījumus un finansējuma robežvērtības.

Detalizēti ar jauno atbalsta programmu “Garantiju programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Uz augšu
Back