SPRK aicina pārskatīt izvēli norēķināties par elektroenerģiju ar izlīdzināto maksājumu (3)

TVNET | FINANCENET
Elektrības skaitītājs. Ilustratīvs attēls.
Elektrības skaitītājs. Ilustratīvs attēls. Foto: Ieva Čīka/LETA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina iedzīvotājus, kuri kā norēķinu veidu par patērēto elektroenerģiju izvēlējušies izlīdzinātā maksājuma pieeju, pārskatīt iespējas maksāt pēc ikmēneša rēķina. 

Izvēloties apmaksu pēc rēķina, mājsaimniecībām ir vieglāk sekot līdzi patērētās elektroenerģijas apjomam, turklāt uzreiz tiek piemērots un rēķinā redzams arī piemērotais valsts atbalsts sadales tarifa kompensēšanai.

SPRK padomes priekšsēdētāja Alda Ozola atzīmē, ka, izvēloties maksāt par patērēto elektrību pēc ikmēneša rēķina, nevis reizi gadā sagaidot izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu, iedzīvotājiem ir vieglāk kontrolēt elektrības patēriņu, pārskatīt savus elektroierīču lietošanas paradumus, kā arī izvērtēt, vai nepieciešama esošā pieslēguma jauda, vai tomēr to iespējams samazināt. Visi šie aspekti būtiski ietekmē lietotāju gala rēķinus.

"Jāņem vērā arī, ka valsts sniegtais sadales tarifa maksas samazinājums elektroenerģijas lietotājiem, kas izvēlas apmaksu pēc rēķina, tiek piemērots uzreiz, kamēr izlīdzinātā maksājuma gadījumā pārrēķins var notikt vien norēķinu perioda beigās," norāda Ozola.

Attiecīgi katrai mājsaimniecībai, rūpējoties par savas finanšu situācijas prognozējamību, ir lietderīgi izvērtēt nepieciešamību turpināt norēķināties izlīdzinātā maksājuma formātā. Tāpat arī, ņemot vērā mājsaimniecības vajadzības, der pārliecināties, vai atbilstošāks būs fiksētās cenas vai mainīgās cenas jeb biržas līgums, uzsver SPRK padomes priekšsēdētāja.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram AS "Sadales tīkls" no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim mājsaimniecību pieslēgumiem ar spriegumu līdz 0,4 kilovoltiem jāpiemēro elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājums par jaudas uzturēšanu 60% apmērā, ieskaitot PVN.

Savukārt šobrīd Saeima izskata iespējas turpināt valsts atbalstu mājsaimniecību lietotājiem arī pēc 2024. gada 1. janvāra, virzot grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā. Lai būtu iespējams pārrēķināt sadales un pārvades tarifu vērtības, SPRK ir sagatavojusi grozījumus elektroenerģijas sadales un pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikās, un par šiem grozījumiem līdz 27. oktobrim notiek publiskās konsultācijas.

SPRK skaidro, ka valsts paredzētais elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājums ir piemērojams neatkarīgi no tā, kādu apmaksas veidu lietotājs ir izvēlējies. Savukārt izlīdzinātā maksājuma pieeja nozīmē, ka elektroenerģijas tirgotājs ar lietotāju ir vienojies par tādu apmaksas veidu, kas paredz nemainīgu lietotāja ikmēneša maksājuma nodrošināšanu visa norēķinu perioda ietvaros (visbiežāk – gads) un savstarpēju galīgā norēķina veikšanu šā perioda beigās.

Vienlaikus tas nozīmē, ka šādā gadījumā tirgotājs arī visas norēķinu izmaiņas (pārmaksa vai iztrūkums), kā arī piemēroto maksas samazinājumu var piemērot norēķinu perioda beigās. 

Abos gadījumos periodā kopumā lietotājs veic maksājumus par patērēto enerģiju un saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem, ņemot vērā arī likumā noteiktos maksas samazinājumus, bet var atšķirties maksājumu apmērs konkrētā mēnesī perioda ietvaros.

SPRK norāda, ka normatīvais regulējums atļauj lietotājam jebkurā brīdī vērsties pie tirgotāja par izlīdzinātā maksājuma izmaiņu nepieciešamību, piemēram, ja lietotājs konstatē sava patēriņa pieaugumu vai samazināšanos.

Līdz ar to arī gadījumā par valsts atbalsta piemērošanu izlīdzinātā maksājuma norēķinos, negaidot izlīdzinātā maksājuma pārrēķina periodu, lietotājs var vērsties pie sava tirgotāja un vienoties par izlīdzinātā maksājuma summas izmaiņām.

Ievērojot minēto, esošajā situācijā SPRK aicina lietotāju izvērtēt iespēju mainīt maksājuma metodi no izlīdzinātā maksājuma uz rēķinu. Tādā gadījumā tirgotājam būs jāveic pārrēķins, iekļaujot arī radušos starpību, tostarp starpību par piemēroto maksas samazinājumu.

Savukārt, ja tiek mainīts elektroenerģijas piegādes sniedzējs, esošais tirgotājs lietotājam, kurš izvēlējies izlīdzinātā maksājuma metodi, izraksta gala norēķinu, kurā tiek ietvertas visas iepriekš radušās izlīdzinātajā maksājumā prognozētās un faktā radušās starpības. Attiecīgi, ja tirgotājs atbalstu jau nav ierēķinājis izlīdzinātā maksājuma apmērā, pārrēķinā šī starpība – likumā noteiktais maksas samazinājums – tiks ņemta vērā, norāda SPRK.

Pakalpojuma (produkta) maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz 31.datumam, savukārt tirgotāju maiņu – līdz 15.datumam. 

SPRK arī piedāvā iepazīties ar materiālu, kā izvēlēties atbilstošāko elektroenerģijas lietotāju un produktu.

Svarīgākais
Uz augšu