Daudzi Latvijas iedzīvotāji tirgo, izīrē īpašumus vai sniedz pakalpojumus dažādās digitālajās platformās, tostarp ārvalstīs reģistrētajās. Ne vienmēr par to tiek maksāti nodokļi. Tagad visa informācija par šādu saimniecisko darbību būs zināma Valsts ieņēmumu dienestam (VID), jo spēkā stājusies jaunā direktīva DAC7, kas paredzēja, ka atskaites par 2023. gadu jāiesniedz līdz šī gada 31. janvārim. TVNET+ skaidro, ko skar jaunā direktīva. Vai tā skar "GetaPro", "AndeleMandele" un "Facebook Marketplace"?

"Pēdējos gados ir strauji pieaugusi ekonomikas digitalizācija. Tas rada arvien vairāk sarežģītu situāciju, kas saistītas ar krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. Ar platformu operatoru izmantošanu piedāvāto pakalpojumu pārrobežu dimensija ir radījusi sarežģītu vidi, kurā var būt problemātiski izpildīt nodokļu noteikumus un nodrošināt nodokļu saistību izpildi. ES dalībvalstu nodokļu administrācijām ne vienmēr ir pietiekama informācija, lai pareizi novērtētu un kontrolētu to valstī gūtos bruto ienākumus no komercdarbības, kas veikta ar digitālo platformu starpniecību. Tas ir īpaši problemātiski, ja ienākumu vai ar nodokli apliekamās summas plūsma notiek, izmantojot digitālas platformas, kas veic uzņēmējdarbību citā jurisdikcijā. Lai efektīvāk atklātu nodokļu nemaksāšanas gadījumus, tika pieņemta DAC 7 direktīva, paplašinot ES noteikumus par nodokļu pārredzamību un attiecinot ziņošanas pienākumus arī uz digitālajām platformām un platformu operatoriem, ieviešot automātisku informācijas apmaiņu par digitālo platformu rīcībā esošo informāciju," skaidroja Finanšu ministrija.