"Rīgas siltuma" kurināmajā atklāts radioaktīvs piesārņojums, kas vairākkārt pārsniedz atļauto

Uz augšu