Mājražotāju kooperatīviem plāno atļaut pretendēt uz ES un valsts atbalstu

Amatnieks gatavo pastalas radoši informatīvajā telpā "Esplanāde 2014"

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Mājražotāju kooperatīvi turpmāk varēs iegūt atbilstības statusu, kas ļaus tiem pretendēt uz Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalstu, paredz Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātais noteikumu projekts par kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu, kas nodots starpinstitūciju saskaņošanai.

ZM noteikumu projekta anotācijā norāda, ka mājražošanas kooperatīvi līdz šim nevarēja iegūt atbilstības statusu, taču Latvijā ir izveidojušies vairāki šīs jomas kooperatīvi, kas apvieno lauksaimniecības produkcijas ražotājus, mazos lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājus, mazās alkoholisko dzērienu ražotavas un amatniekus, tāpēc turpmāk tiem plānots dot iespēju iegūt atbilstības statusu. Šāds statuss apstiprina, ka kooperatīvs darbojas atbilstīgi kooperācijas pamatprincipiem un būtībai. Noteikumu projektā ir ietverti kritēriji, kas jāievēro kooperatīvam, lai iegūtu atbilstības statusu mājražošanas jomā.

Kopumā noteikumu projektā lielā mērā saglabātas noteikumos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu ietvertās normas. Iegūstot atbilstības statusu, kooperatīvi arī turpmāk varēs pretendēt uz ES un valsts atbalstu, kā arī vairākiem atbalsta instrumentiem Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam. Tāpat tiem arī turpmāk būs pieejami citi atbalsta instrumenti, piemēram, kredītgarantijas, valsts atbalsts kredītam apgrozāmo līdzekļu iegādei.

Atbilstības statuss tiks piešķirts uz vienu gadu.

Noteikumi stāsies spēkā 2019.gada 1.jūlijā. Lai kooperatīvi laicīgi iepazītos ar regulējuma izmaiņām un 2019.saimnieciskā gada darbību nodrošinātu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, plānots, ka valdība gala lēmumu par šiem noteikumiem pieņems 2019.gada sākumā.

Uz augšu