Lai saņemtu pusi no mūžībā aizgājušā laulātā pensijas, seniori steidz laulāties

Uz augšu