“Sadales tīkls” aicina – lieto elektroierīces uzmanīgi!

FOTO: Publicitātes foto

Tuvojas skolēnu visvairāk gaidītā gada notikuma – ZZ Čempionāta (ZZČ) – Lielais Fināls, kas būs tikpat aizraujošs kā citus gadus.

Zī, Zē un Lācis jau nevar sagaidīt maija beigas un sāk gludināt treniņtērpus! Šīs sezonas ZZ Čempionāta uzmanības centrā ir īsti līderi, kuri gāž kalnus, skrien ātrāk par vēju un spēj motivēt arī citus, tādēļ ZZČ vēlas atgādināt, ka viens no īsta līdera uzdevumiem ir pieskatīt citus un rūpēties, lai visi būtu informēti par savu drošību, jo tikai tad var droši koncentrēties uzveicamajiem uzdevumiem.

Diemžēl pērn reģistrēti 53 elektrotraumu gadījumi. No visiem cietušajiem 14 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, savukārt šā gada pirmajā ceturksnī no elektrotraumām cietuši četri bērni un jaunieši. Ne velti vecāki un vecvecāki bieži atgādina, ka ar elektrību nav joki, un viņiem ir taisnība, tāpēc ZZČ aicina visus izlasīt šos “Sadales tīkla” elektrodrošības noteikumus, obligāti tos ievērot, kā arī informēt citus.
 

FOTO: Publicitātes foto

Uzmanīgi lieto elektroierīces!

Pirms dodies vasaras brīvlaikā, atceries, ka ne visas elektroierīces vari lietot ārpus mājas. Dabā var lietot tikai tās ierīces, kuras tam ir paredzētas, jo bieži vien elektrotraumas cēlonis ir elektroiekārtu lietošana mitrā vidē un ūdens tuvumā. Elektroierīces un pagarinātāji jānovieto drošā un sausā vietā, lai pārvietojoties tos nebūtu iespējams aizķert. Pagarinātāji jānovieto ar kontaktligzdām uz leju, lai to iekšpusē nenokļūst mitrums, turklāt tos nedrīkst pārslogot.
 

FOTO: Publicitātes foto

Netēlo meistaru!

Pirms lieto kādu elektroiekārtu, pārliecinies, ka tā nav bojāta un nav bojāta tās vadu izolācija. Ja kāda elektroierīce nedarbojas, neķeries pie tās labošanas, bet gan uztici to speciālistam. Ja ievēro, ka kaut kas nestrādā kā nākas, ziņo par to pieaugušajiem.

FOTO: Publicitātes foto


Sargies no elektrolīnijām!

Spēlēm un izklaidēm izvēlies vietas, kuru tuvumā nav elektrolīniju. Nemēģini uz tām ko uzmest, turklāt vieta nebūs piemērota arī pūķu laišanai vai spēlēm ar bumbu. Arī makšķerēšanai labāk izvēlies citu vietu, jo makšķerkāts var aizķert elektrības vadus, savukārt slapja aukla ir labs elektrības vadītājs.
 

FOTO: Publicitātes foto

Netuvojies un nepieskaries!

Ja pamani uz elektrolīnijas vadiem uzkritušu koku, netuvojies tam, bet gan ziņo pieaugušajiem. Koks kļūst par elektrības vadītāju, jo īpaši tad, kad tas ir mitrs. Bet, ja redzi, ka ir pārtrūcis elektrības vads, netuvojies un nepieskaties tam. Tu nekad nevari zināt, cik stipra strāva plūst elektrolīniju vados. Turies pēc iespējas tālāk no šādām vietām, ziņo par tām pieaugušajiem vai zvani – 112!
 

FOTO: Publiitātes foto

Nekāp elektrības stabos un kokos!

Kāpt elektrības stabā ir aizliegts – tu vari gūt nāvējošu elektrotraumu, kā arī krītot lauzt kaulus. Atceries, ka nedrīkst kāpt arī kokos, kuri aug elektrolīniju tuvumā. Pārbaudi, lai koku zari nepieskartos elektrolīnijai, jo koks ļoti labi vada elektrību un tu vari saņemt spēcīgu strāvas triecienu.
 

FOTO: Publicitātes foto

Never vaļā!

Lai arī cik ļoti tu gribētu uzvarēt paslēpēs – transformatora apakšstacija vai elektrības sadalne (kaste vai telpa ar zibens apzīmējumu dzeltenā trijstūrī) nav slēpšanās vieta. Tu vari saņemt nāvējošu elektrisko triecienu. Netuvojies, ja redzi, ka transformatora vai elektrības sadalnes durvis ir bojātas vai atvērtas. Par to informē pieaugušos vai zvani – 112!

Palīdzību sniedz pareizi!

Ja noticis nelaimes gadījums, pareiza rīcība var izglābt gan cietušā, gan paša glābēja dzīvību un īpašumu no ugunsgrēka. Gadījumos, ja telpās kāds ir guvis elektrotraumu, aizdegusies elektroierīce vai notikusi kāda cita ar elektrību saistīta bīstama situācija, vispirms ir jāatslēdz īpašuma kopējais elektrības drošības slēdzis un tikai pēc tam var sekot pirmās palīdzības sniegšana cilvēkam vai īpašuma glābšanas pasākumi. Pajautā vecākiem, kur atrodas drošības slēdzis, kā tam operatīvi piekļūt un kā to izslēgt, jo kritiskā brīdī operatīva un pareiza rīcība var izglābt cilvēka dzīvību.

Par ikvienu bīstamu situāciju elektrotīkla tuvumā jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības vai glābšanas dienests, zvanot uz tālruni 112.

 

ZZ Čempionāts un “Sadales tīkls” vēl drošu un aizraujošu vasaru!

 

 

 

Uz augšu