NVA par bezdarbniekiem uzkrās jaunus datus

FOTO: Zane Bitere/LETA

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzkrās par bezdarbniekiem jaunus datus, liecina šodien valdībā atbalstītie grozījumi Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas noteikumos.

Iecerēts papildus lūgt personai sniegt informāciju par vēl citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt personas dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai darba tiesisko attiecību sākšanu, piemēram, nepilnas slodzes vai attālinātais darbs.

Tikmēr, lai operatīvāk pārbaudītu personas atbilstību prasībām bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšanai un saglabāšanai, no Valsts ieņēmumu dienesta plānots papildus saņemt informāciju par fiziskas personas saimnieciskās darbības veidiem un saimnieciskās darbības apturēšanas faktu, savukārt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras - informāciju par pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi sasniedz vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un kuri ir sociāli apdrošināti.

Grozījumi paredz arī citas izmaiņas, piemēram, lai nodrošinātu personai iespēju objektīvi novērtēt darba sludinājumos piedāvāto atalgojuma apmēru, vakanču portālu paredzēts papildināt ar statistikas informāciju par vidējo mēneša atalgojuma apmēru profesijā.

Tāpat, tā kā no šī gada paredzēti labvēlīgāki nosacījumi skolēnu ar invaliditāti nodarbināšanai vasarā, NVA nepieciešams pārliecināties par katra skolēna, kas pieteiksies dalībai pasākumā kā skolēns ar invaliditāti, atbilstību izvirzītajām prasībām. Aģentūra iegūs datus no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas un apstrādās datus par izglītojamā invaliditāti.

Uz augšu