Patērētāju sargi par negodīgu komercpraksi sodījuši "Latvijas Hipotēku"

Uz augšu