#1 Parunāsim?

FOTO: Unsplash

Visbiežāk minētais faktors ir komunikācija, tomēr tas nenozīmē vienkārši pļāpāt. Te ir runa par komunikāciju, kas pauž abpusēju cieņu, pieņemšanu, toleranci un atvērtību. 

Komunikāciju ar smaidu un bez “drāmas”. Novērtējumu, kas izrāda uzmanību, spēju ieklausīties un sadzirdēt, izpratni un pacietību. Šie ir svarīgākie koncepti, kas nodrošina labas komunikācijas pamatu un tādā veidā arī spēcīgu partnerību.

72% aptaujas dalībnieku minējuši šos aspektus kā vissvarīgāko faktoru.

Saskaņa ar Dr. Džonu Gotmanu (Dr. John Gottman), kurš vairāk kā 40 gadus pētījis pārus un attiecības, tas paties ir viens no pašiem svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka to, vai attiecības būs veiksmīgas un noturīgas arī ilgtermiņā.

Ir svarīgi iemācīties izteikt negatīvas emocijas ar laipnību un izpratni, saglabāt pozitīvismu pat konflikta karstumā un vēl jo īpaši svarīgi ir atsaukties uz partnera kontakta “pieprasījumiem”.

Vairāk var uzzināt The Gottman Institute. Ja mēs neesam komunikācijas lietpratēji, saglabāt lieliskas attiecības var kļūt ļoti grūti.

Uz augšu