Rīgas teritorijas plānojuma gala redakcijā ietverti 13 no 1200 iedzīvotāju priekšlikumiem

Rīgas panorāma.

FOTO: Kaspars Nordens/LETA

Pagājušajā gadā galvaspilsētas dome Rīgas teritorijas plānojuma gala redakcijā ietvērusi 13 no 1200 iedzīvotāju priekšlikumiem, liecina pilsētas pašvaldības pērnā gada pārskats.

2019.gadā notika Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. Tās laikā saņemto institūciju atzinumu un priekšlikumu izvērtēšanas procesā tika sagatavots izvērtējums par 1200 iedzīvotāju priekšlikumiem, no tiem 13 ņemti vērā plānojuma gala redakcijā. Tāpat sniegtas atbildes priekšlikumu iesniedzējiem.

Apspriešanas gaitā izvērtēti 43 institūciju atzinumos ietvertie iebildumi un ieteikumi, sagatavoti pārskati par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, kā arī veikts Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma izvērtējums. Precizētais dokuments iesniegts izskatīšanai deputātiem.

Tāpat 2019.gadā turpinājās darbs pie Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, Eksportostas dienvidu daļas lokālplānojuma izstrādes un projekta "Publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" trases teritorijas lokālplānojuma robežas paplašināšana un paplašinātās teritorijas lokālplānojuma izstrāde" izpildes.

Uz augšu