Kāda būs globalizācijas nākotne pēc Covid-19 krīzes?
Forums BiSMART

Covid-19 ietekmē ievērojami samazinājās kravas plūsmas un cita veida eksports. Tomēr vidēji uz visu nozari to attiecināt nevar. "SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs biznesa forumā BiSMART skaidroja, kāda ir globalizācijas nākotne, it īpaši saistībā ar Covid izraisīto krīzi. 

“Tās vēl nav beigas. Tas pat nav beigu sākums. Bet tās, iespējams, ir sākuma beigas,” - tā reiz sacīja Vinstons Čērčils.

Situācijā, kad pasaules krīze mūs kā valsti, kā uzņēmumus un kā katru indivīdu ir pārsteigusi absolūti nesagatavotus, Latvijas uzņēmēji, speciālisti, domātāji un eksperti dalījās savā pieredzē, pārdomās, prognozēs un ieteikumos. 

Tāpat tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas patiešām interesē biznesu un katru cilvēku šajā laikā. BiSMART biznesa forumā tika meklētas atbildes arī uz sev būtiskajiem jautājumiem. Tās vēl nav beigas… Taču priekšrocības būs informētākajiem, zinošākajiem no mums.

Uz augšu