Praktiska pieredze, kā uzņēmējiem rīkoties labāk
Forums BiSMART

Uzņēmējiem ir dažādas pieredzes. Daļai uzņēmēju pieredze ir tāda, ka “viss ir slikti”. Citreiz nākas domāt par to, ka “citi uzņēmēji saņem dažādus atbalsta pasākumus, bet es palieku bešā”. Forumā BiSMART VID ģenerāldirektora vietniece Vita Narnicka dalījās praktiskā pieredzē, kā uzņēmējiem rīkoties labāk.

“Tās vēl nav beigas. Tas pat nav beigu sākums. Bet tās, iespējams, ir sākuma beigas,” - tā reiz sacīja Vinstons Čērčils.

Situācijā, kad pasaules krīze mūs kā valsti, kā uzņēmumus un kā katru indivīdu ir pārsteigusi absolūti nesagatavotus, Latvijas uzņēmēji, speciālisti, domātāji un eksperti dalījās savā pieredzē, pārdomās, prognozēs un ieteikumos.

Tāpat tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas patiešām interesē biznesu un katru cilvēku šajā laikā. BiSMART biznesa forumā tika meklētas atbildes arī uz sev būtiskajiem jautājumiem. Tās vēl nav beigas… Taču priekšrocības būs informētākajiem, zinošākajiem no mums.

Uz augšu
Back