PTAC piespriedis "Tele2" 20 000 sodu par negodīgu komercpraksi

FOTO: Shutterstock

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piespriedis mobilo sakaru operatoram "Tele2" soda naudu 20 000 eiro apmērā par kompānijas īstenoto negodīgo komercpraksi, piedāvājot sniegt interneta pakalpojumu par maksu bez patērētāju piekrišanas, liecina centra publiskotā informācija. "Tele2" plāno pārsūdzēt attiecīgo PTAC lēmumu.

Vienlaikus atbilstoši PTAC lēmumam patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā mobilo sakaru operatoram aizliegts īstenot negodīgu komercpraksi, bez patērētāju aktīvi un nepārprotami sniegtas piekrišanas veicot pakalpojuma sniegšanu un pieprasot tā apmaksu atbilstoši kompānijas vienpusēji noteiktai cenai.

Pēc PTAC lēmumā minētā, centra ieskatā ar soda naudas palīdzību "Tele2" tiks sodīta par izdarīto daudzu patērētāju tiesisko interešu aizskārumu, kā arī tiks motivēta izbeigt pārkāpumu un turpmākajā darbībā nepieļaut līdzīga rakstura pārkāpumus.

Atbilstoši regulējumam PTAC ir tiesīga par negodīgu komercpraksi uzlikt komercprakses īstenotājam soda naudu līdz 10% no tā pēdējā

finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 eiro. Soda naudas apmērs ir nosakāms samērīgs ar izdarīto pārkāpumu, ņemot vērā komercprakses īstenotāja veiktos pasākumus pārkāpuma novēršanai un zaudējumu atlīdzināšanai. Atbilstoši kompānijas sniegtajai informācijai "Tele2" apgrozījums 2019.gadā bija 136,669 miljoni eiro.

PTAC ieskatā, soda nauda 20 000 eiro apmērā uzskatāms par samērīgu, ņemot vērā kompānijas izdarīto pārkāpumu, tā raksturu un ietekmi, īpaši ņemot vērā patērētāju lielo skaitu, uz kuriem tika attiecināta kompānijas īstenotā komercprakse, un patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm radīto apdraudējumu, kā arī nepieciešamību kompāniju un citus tirgus dalībniekus atturēt no turpmākas šādas komercprakses īstenošanas.

PTAC aģentūrai LETA atgādināja, ka "Tele2" lielam skaitam patērētāju 2020.gada 29. un 30.aprīlī nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka patērētājiem, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 2020.gada 1.jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums "Bezlimita internets Latvijā" par papildu maksu 2,5 eiro mēnesī.

Lēmumā konstatēts, ka "Tele2" minēto pakalpojumu lielai daļai klientu pieslēgusi automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu - apstiprinājumu, tādā veidā pārkāpjot būtisku patērētāju tiesību aizsardzības principu, kurš aizliedz patērētāja klusēšanu izmantot kā piekrišanu kādas preces vai pakalpojuma pasūtīšanai.

PTAC secinājis, ka "Tele2", automātiski sniedzot pakalpojumu par papildu maksu, patērētājam neizdarot par to pasūtījumu, ir pārkāpusi normatīvos noteiktās patērētāja tiesības un šajā gadījumā patērētājam nav pienākuma pieņemt pakalpojumu un maksāt par to kompānijas vienpusēji noteikto maksu. Kompānijas īstenotā komercprakse, konkrētajā veidā piedāvājot patērētājiem pakalpojumu, ir negodīga - profesionālajai rūpībai neatbilstoša un agresīva - komercprakse, jo kompānija nav ievērojusi patērētāja izvēles brīvību un gribu un pielietojusi patērētāju piespiešanu pakalpojuma izmantošanai un apmaksai un nesamērīgu ietekmi uz patērētājiem kā noslēgto līgumu pusi. Īstenotā negodīgā komercprakse varēja būtiski negatīvi ietekmēt patērētāju ekonomisko rīcību, proti, patērētājiem būtu jāmaksā par to, ko viņi nav pasūtījuši.

Tāpat PTAC atzīmēja, ka kompānijas sniegtā informācija liecina par to, ka "Tele2" neatzīst konkrētā pārkāpuma izdarīšanu. Vienlaikus PTAC rīcībā nav informācijas, ka kompānija nebūtu pildījusi PTAC lēmumu par pagaidu noregulējumu, tā kā patērētāju sūdzības pēc tā pieņemšanas netika saņemtas.

Vienlaikus "Tele2" pārstāvji aģentūrai LETA pavēstīja, ka kompānija vērsīsies Administratīvajā tiesā par PTAC piemēroto sodu.

"PTAC ir rīkojies neprofesionāli, ignorējot nozares regulējumu un koronavīrusa izraisīto apstākļu kopumu. Turklāt no patērētāju interešu skatpunkta šī situācija ir absurda, jo PTAC lēmums aizliegt mainīt tarifu plānus ir bijis uzņēmumam finansiāli izdevīgāks," pauda "Tele2" valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

"Mums arī nebija īpašu ilūziju par PTAC gala lēmumu, tādēļ jau savlaicīgi sākām gatavoties tiesvedības procesam Latvijā un nepieciešamības gadījumā procesa gaitā lūgsim arī Eiropas Savienības tiesas skaidrojumu, lai pierādītu, ka tarifu plānu grozījumi tika plānoti saskaņā ar spēkā esošo regulējumu," piebilda Vancovičs.

Kompānijā atzīmēja, ka tarifu plāna grozījumi bija plānoti tādi, lai tie būtu draudzīgi klientiem pandēmijas laikā, kad pieprasījums pēc mobilā interneta strauji palielinājies.

"PTAC rīcība ir nodarījusi kaitējumu uzņēmumam un tā reputācijai. PTAC šajā gadījumā, visticamāk, saskatīja labas publicitātes un sava tēla veidošanas iespējas, par ko liecināja arī viņu steigšus izteiktie apgalvojumi publiskajā telpā, pat nesagaidot skaidrojumu par plānotajām tarifu plānu izmaiņām. Turklāt PTAC gala lēmumu gatavoja pusgadu, kas pārkāpj jebkādus saprātīgus termiņus," minēja Vancovičs.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka PTAC 2020.gada 29.maijā piemēroja pagaidu noregulējumu "Tele2" par negodīgas komercprakses izbeigšanu. Pagaidu noregulējums tika pieņemts, jo "Tele2" patērētājiem aprīļa beigās nosūtīja īsziņas, kā arī citos veidos paziņoja, ka, neatkarīgi no izvēlētā tarifu plāna, no 1.jūnija uz laiku līdz gada beigām tiek sniegts jauns pakalpojums "Bezlimita internets Latvijā" par papildu maksu 2,5 eiro mēnesī. Vienlaikus "Tele2" pakalpojumu lielai daļai klientu pieslēdza automātiski, nesaņemot patērētāju aktīvi sniegtu gribas izteikumu - apstiprinājumu.

"Tele2" pārsūdzēja attiecīgo PTAC lēmumu, taču Administratīvā rajona tiesa 2020.gada jūnija beigās nolēma atstāt spēkā PTAC pieņemto lēmumu par pagaidu noregulējumu "Tele2" par negodīgas komercprakses izbeigšanu. Tiesa norādīja, ka atbilstoši pierādījumiem PTAC ir pamatoti nolēmis par pagaidu noregulējuma piemērošanu.

"Tele2" pagājušajā gadā strādāja ar 136,669 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 2% un bija 31,519 miljoni eiro. Kompānija reģistrēta 1995.gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 3,486 miljoni eiro. "Tele2" vienīgais īpašnieks ir Zviedrijas "Tele2 Sverige Aktiebolag".

Uz augšu
Back