FKTK brīdina par "Avalonsec" un "Riseglobal" piedāvātajiem pakalpojumiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) FOTO: TVNET

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) brīdina par uzņēmuma "Avalonsec" un Māršala salu uzņēmuma "RiseGlobal Limited", kas izmanto zīmolu "Riseglobal", piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem tīmekļvietnēs "avalonsec.com" un "riseglobal.us", liecina informācija FKTK mājaslapā.

FKTK norāda, ka šiem pakalpojumu sniedzējam nav tiesību nodarboties ar licencētu finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu, sniegšanu Latvijā.

"Avalonsec" un "Riseglobal" pārstāvji, veicot telefona zvanus un nosūtot elektroniskā pasta vēstules, aicina iesaistīties ieguldījumu darījumos, kuru piedāvāšanai un sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja.

FKTK norāda, ka tā nav piešķīrusi licenci "Avalonsec" un "Riseglobal" un šo uzņēmumu uzņēmējdarbība nav pakļauta FKTK uzraudzībai. FKTK aicina nesaistīties darījumos ar "Avalonsec" un "Riseglobal".

Ja kādam, izmantojot "Avalonsec" vai "Riseglobal" pakalpojumus, ir nodarīti zaudējumi vai pastāv aizdomas par krāpšanu, FKTK aicina vērsties Valsts policijā.

FKTK uzrauga tikai licencētus tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu piesaistei Latvijā. Tikai darījumos ar šādiem ieguldījumu piesaistītājiem klientu aizsargā valsts.

Iedzīvotājiem, kuri nav profesionāļi finanšu pakalpojumu jomā, bet vēlas veikt ieguldījumus, FKTK rekomendē doties uz savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas saņēmusi attiecīgu licenci vai darbības atļauju. Šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums informēt par iespējamajiem riskiem un nodrošināt klienta riska profilam atbilstošu piedāvājumu.

FKTK aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar kādu no finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā.

Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem Latvijā ir pieejama FKTK tīmekļvietnē, kur norādīti licencētie pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.

Uz augšu
Back