Uzņēmēji: Korupciju veicinoši apstākļi ir amatpersonu mantrausība un neprofesionāli darbinieki

FOTO: Shutterstock

Korupciju veicinoši apstākļi valsts un pašvaldību iestādēs ir amatpersonu mantrausība un neprofesionāli darbinieki, uzskata uzņēmēji.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pasūtītā sabiedriskās domas aptaujā visbiežāk jeb 44% uzņēmēju kā korupciju veicinošus apstākļus minēja amatpersonu alkatību, mantrausību un savtīgumu, neprofesionālus un amatos nepiemērotus cilvēkus. Starp biežākajiem korupciju veicinošiem apstākļiem uzņēmēji minējuši arī draugu, radu un paziņu būšanu (39%), amatpersonu un partijas ciešo saistību ar uzņēmējiem (36%).

Vairāk nekā trešdaļa aptaujāto uzņēmēju skatījumā jebkura dāvana ir kukulis, vēl 12% respondentu uzskata, ka robeža, kad pateicība/dāvana kļūst par kukuli, ir desmit eiro.

Katrs ceturtais respondents pārstāvēja viedokli, ka pateicība/dāvana kļūst par kukuli robežās no 11 līdz 50 eiro, tikpat daudz uzņēmēju skatījumā šī robeža pārsniedz 50 eiro.

Jau ziņots, ka profesionālu vai sadzīvisku situāciju risināšanai pēdējo divu gadu laikā katrs piektais iedzīvotājs un uzņēmējs veicis neoficiālus maksājumus, devis dāvanas vai izmantojis personiskos kontaktus, liecina minētā aptauja.

Lai arī sabiedrības attieksme pret kukuļošanu kopumā ir noraidoša, aptauja liecina, ka 21% iedzīvotāju un 19% uzņēmēju pieļauj iespēju dot kukuli valsts vai pašvaldības amatpersonām.

Šādu rīcību abas aptaujātās grupas visbiežāk pamato ar drošības sajūtu, ka problēma tiks risināta un darbinieki būs laipni un atsaucīgi. Uzņēmēju vidū visbiežāk minētais iemesls ir neskaidras un sarežģītas normatīvo aktu procedūras, kuru izpildē nepieciešama amatpersonas palīdzība vai pretimnākšana.

Aptaujā 20% uzrunāto iedzīvotāju un 21% uzņēmēju atzina, ka pēdējo divu gadu laikā dažādu jautājumu risināšanai izmantoja neoficiālus paņēmienus, un visbiežāk tie bija personiskie sakari.

Iedzīvotāju vidū šādi paņēmieni visbiežāk pielietoti, lai izmantotu veselības aprūpes pakalpojumus, iekārtotos darbā valsts vai pašvaldību iestādēs un risinātu nekustamā īpašuma lietas.

Savukārt uzņēmēju vidū šāda pieeja izmantota, lai kārtotu ar būvniecību saistītus jautājumus, nodrošinātu dalību valsts vai pašvaldību publiskajos iepirkumos, kā arī saņemtu atļaujas un licences.

Sabiedriskās domas aptaujā piedalījās 1001 respondents vecumā no 18 gadiem un 421 uzņēmums, kas saimniecisko darbību veic Latvijā. Aptauju KNAB uzdevumā veica tirgus un sociālo pētījumu centrs "Latvijas fakti" laikā no 8. līdz 23.februārim.

Uz augšu
Back