LTRK: Arī uzņēmēju vidū viedokļi par vakcināciju ir polarizēti

Ilustratīvs foto FOTO: Vadi Fuoco/Shutterstock

Vairākums uzņēmēju atbalsta brīvprātīgu vakcināciju un lielākas pilnvaras pašiem uzņēmumiem vadīt un organizēt Covid -19 epidemioloģiski drošu vidi, bet kopumā viedokļi par vakcināciju ir diezgan polarizēti, liecina Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) veiktā biedru aptauja.

Aptaujas jautājumā, vai vakcinācijai jābūt pilnībā brīvprātīgai personas izvēlei un jāveido tāda epidemioloģiski droša darba un pakalpojumu sniegšanas vide, kurā vienlaikus var atrasties gan vakcinētas, gan nevakcinētas personas, vairākums (61.2%) biedru atbildēja, ka atbalsta brīvprātīgu pieeju šajā jautājumā.

Tāpat aptaujas dati rāda, ka uzņēmumiem varētu dot lielākas pilnvaras pašiem vadīt un organizēt Covid – 19 drošu vidi. Pie jautājuma, vai uzņēmums jau šobrīd ir izstrādājis un ievieš epidemioloģiski drošas darba vides noteikumus, nodrošinot tos darbiniekiem un pakalpojumu saņēmējiem, vairākums (70,2%) atbildējuši apstiprinoši.

Savukārt pie jautājuma "Vai atbalstāt valdības lēmumu, ka no šī gada 1. oktobra valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī pakalpojumus ārstniecības, sociālās aprūpes centros un izglītības jomā klātienē varēs sniegt un saņemt personas, kurām ir derīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanas faktu?" LTRK biedru viedoklis ir izteikti polarizēts līdzīgi kā sabiedrībā kopumā,

daļa biedru (46,3%) norādīja, ka šāds valdības lēmums ir atbalstāms, bet mazliet vairāk biedru (50%) uzskata, ka nav atbalstāms.

LTRK biedru viedoklis dalījās arī jautājumā par valdības iniciatīvu, ka darba devējam (gan publiskajā, gan privātajā sektorā) būs tiesības atlaist darbinieku, kas nevar uzrādīt sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu un nevar veikt savus tiešos darba pienākumus, neradot risku darba devēja pienākumam nodrošināt epidemioloģiski drošu darba un pakalpojumu sniegšanas vidi. 51,6% biedru atbildēja, ka neatbalsta šādu iniciatīvu, savukārt 46,8% , ka atbalsta.

LTRK atzīmē, ka biedru aptaujas rezultāti, līdzīgi kā sabiedrībā kopumā, parāda, ka viedokļi vakcinācijas jautājumos ir diezgan polarizēti un šķeļ sabiedrību.

LTRK ieskatā vakcinācija ir labākais risinājums kā Latvijai pārvarēt šo krīzi, tomēr veiktajā LTRK biedru aptaujā uzņēmēju vairākums atbalsta, ka tai ir jābūt personas brīvprātīgai izvēlei. Plašāka iedzīvotāju vakcinācija būtu jāpanāk nevis ar obligātumu, bet gan ar tādiem instrumentiem, kas veicina labvēlīgu attieksmi pret vakcināciju.

Komentējot biedru aptaujas rezultātus, LTRK prezidents Aigars Rostovskis norāda: ” Mani visvairāk satrauc sabiedrības šķelšanās cīņā ar Covid-19 vīrusa izplatību un tā izraisītajām sekām. Jādara viss, lai sabiedrību konsolidētu. Jāmeklē visi labākie risinājumi, jaunākās un veiksmīgākās pasaules prakses.”

LTRK aptauja tika veikta šā gada 15 jūlijā, tajā piedalījās 188 respondenti, visu nozaru un lieluma LTRK biedri.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 biedru no uzņēmēju biedrībām) LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2020. gadā pārsniedza 17,8 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Uz augšu
Back