Valdība pieņem jaunus UIN likuma normu piemērošanas noteikumus

Dalīties draugiem E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Ministru kabinets šodien pieņēma Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likuma normu piemērošanas noteikumu jauno redakciju.

Finanšu ministrijā (FM) skaidroja, ka ar 2018.gada 1.janvāri spēku zaudēs likums «Par uzņēmumu ienākuma nodokli», tāpat spēkā vairs nebūs esošie likuma par UIN normu piemērošanas noteikumi.

Lai nodrošinātu UIN piemērošanu sākot ar 2018.gada 1.janvāri, FM izstrādāja noteikumus, kas pēc būtības pārņem arī vairākas esošās normas, piemēram, krājumu normu ievērošana, tirgus cenas noteikšana, informācijas sniegšana u.c.

Noteikumi paredz ar UIN apliekamās bāzes ierobežojumus un citus nosacījumus, kuri konkrētā situācijā ietekmē nodokļa bāzes apmēru, kā arī īpašus nosacījumus ar UIN apliekamā objekta noteikšanai iekšzemes uzņēmumiem, nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām, ja tās veic darījumus ar personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Noteikumi paredz procedūras, lai maksājumus, ko Latvijas iekšzemes uzņēmums vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība izmaksā personai, kura atrodas, ir izveidota vai nodibināta zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, atbrīvotu no nodokļa ieturēšanas. Tāpat noteikumi paredz darījuma tirgus cenas noteikšanai izmantojamās metodes un kārtību, ja darījums noticis starp saistītām personām.

Uz augšu