Par neizņemtu peļņu nodoklis vairs nebūs jāmaksā

FOTO: depositphotos.com

Nākamgad spēkā stāsies virkne ar nodokļu reformu saistītu izmaiņu, kas ne tikai ļaus darba ņēmējiem saņemt vairāk naudas, bet arī atvieglos uzņēmumu iespējas attīstīties un stiprināt konkurētspēju. To veicinās reformētā uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) sistēma, kas paredz, ka turpmāk šo nodokli piemēros sadalītajai, nevis gūtajai peļņai.

Starptautisku organizāciju eksperti jau iepriekš ir rosinājuši pārskatīt plašos nodokļu atvieglojumus un atbrīvojumus, vienkāršojot nodokļu sistēmu. Balstoties uz šīm diskusijām Finanšu ministrija izstrādāja konceptuāli jaunu UIN modeli, proti, UIN tiks atlikts līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta, piemērojot 20% likmi.

Būs vieglāk piesaistīt investīcijas

Izmaiņas UIN regulējumā paredz reinvestētās jeb nesadalītās peļņas neaplikšanu ar minēto nodokli, tādējādi radot būtiskas izmaiņas uzņēmumu attīstības un kapitalizācijas stiprināšanā, kā arī investīciju piesaistē.

Uzņēmumu reinvestētās peļņas atbrīvošana no UIN uzlabos arī pieejamību banku kredītiem, jo uzņēmumiem zudīs motivācija manipulēt ar peļņas deklarēšanu, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, tas arī stiprinās uzņēmumu pašu kapitāla bāzi. Uzņēmumiem, darbojoties legālajā ekonomikā, būtiski pieaug iespējas piesaistīt papildu kapitālu biznesa attīstībai.

Tāpat nākamgad notiks atteikšanās no UIN avansa maksājumiem, izņemot pārejas periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam, kad nodokļa maksātājam būs tiesības iesniegt vienu UIN deklarāciju, un būs jāveic nodokļa avansa maksājumi.

Atliks UIN maksājumu līdz peļņas sadalei

Jaunais UIN modelis nav savienojams ar esošiem nodokļa atvieglojumiem un atlaidēm, jo ar UIN tiek aplikta tikai tā peļņas daļa, kas pēc būtības atstāj uzņēmumu un kuras atbrīvošanai no UIN nav pamata. Tādējādi reformas rezultātā gandrīz visas līdzšinējās nodokļa atlaides tiks aizstātas ar vienu, kas būs piemērojama visām nozarēm, – atlikto nodokļa maksājumu līdz peļņas sadales brīdim.

www.vid.gov.lv

Tajā pašā laikā tiks saglabātas atsevišķas UIN atlaides, īpaši investīcijām. Piemēram, pārejas periodā tiek saglabātas UIN atlaides par veiktajām atbalstāmajām investīcijām attiecībā uz investīciju projektiem, kurus Ministru kabinets atbalstījis laika posmā līdz 2017.gada 31.decembrim. Tāpat atlaides tiks piemērotas par veiktajām investīcijām brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Minētās atlaides attiecinās tikai uz to aprēķināto UIN daļu, kas veidojas par aprēķinātajām dividendēm.

Papildu informācija par nodokļu reformu Finanšu ministrijas interneta mājas lapā www.fm.gov.lv

Uz augšu