Rīgas osta: Krievu salas infrastruktūras projektā izdevās ietaupīt € desmit miljonus

Brīvostas infrastruktūras objekts Krievu salā, kur izbūvētas beramkravu pārkraušanas piestātnes

FOTO: Ieva Lūka / LETA

Aprīļa sākumā Rīgas brīvostas pārvalde ir saņēmusi pēdējo līdzfinansējuma maksājumu no Kohēzijas fonda par Krievu salas infrastruktūras projektu un secināts, ka projekta realizācijā kopumā ietaupītas projekta attiecināmās izmaksas 10,6 miljonu eiro apmērā, informēja ostā.

Projekta vadības vienības eksperti secinājuši, ka projekts arī realizēts pilnā apmērā un plānotajā termiņā, uzsver osta.

Sākotnēji projektā un līgumā tika noteiktas 133,65 miljonu eiro izmaksas. No tām Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansējums bija 77,19 miljonu eiro, bet Rīgas brīvostas līdzekļi - aizņēmums no «Nordea» bankas un «Pohjola» bankas - bija 56,46 miljoni eiro. Tagad secināts, ka projekta faktiskās izmaksas ir 123,620 miljoni eiro. Osta atzīmē, ka 1,3 miljoni eiro ir ietaupīti no Eiropas piešķirtā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma.

Infrastruktūras projekta ieviešana tika sākta 2006.gadā, lai novērstu ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju Andrejsalas un Eksportostas teritorijās un nodrošinātu ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā.

Projekta īstenošanas laikā ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, izstrādāts tehniskais projekts, piesaistīts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kā arī pabeigti infrastruktūras būvdarbi. Krievu salas nomniekiem sava darbība no pilsētas centra uz Krievu salu jāpārceļ divu gadu laikā.

Uz augšu