Latvijā ir 340 ciemi, kur nav reģistrēta neviena ēka

FOTO: LETA

Pagājušā gada beigās Latvijā bija 340 ciemi, kur nav reģistrēta neviena ēka, liecina Valsts zemes dienesta (VZD) apkopotā informācija.

Pagājušā gada nogalē Valsts adrešu reģistrā bija reģistrēti 7006 ciemi, telpiski bija attēlotas 1369 ciemu robežas, kas veido 19% no kopējā ciemu skaita.

Savukārt jau 2011.gadā VZD nosūtīja pašvaldībām informāciju par 530 ciemiem, kur nav reģistrēta neviena ēka. Šādi ciemi pārsvarā atrodas Latgalē. Gada laikā pašvaldības daļu ciemu likvidēja, un uz 2012.gada 31.decembri Valsts adrešu reģistrā bija palikuši 340 ciemi, kur nav reģistrēta neviena ēka.

Valsts adrešu reģistrā uz 2012.gada 31.decembri bija reģistrēti 1 359 196 adresācijas objekti, no tiem 835 758 jeb 61,49% - telpu grupu adreses, 498 906 jeb 36,71% - ēku un apbūvei paredzēto zemes vienību adreses, bet 24 532 jeb 1,8% - ielu, ciemu, pilsētu, pagastu un novadu nosaukumi.

Salīdzinājumā ar 2011.gadu 2012.gadā Valsts adrešu reģistrā no jauna reģistrēto objektu skaits ir saglabājies līdzīgs - reģistrēti 20 673 jauni objekti, kā arī aktualizētas ziņas par 33 139 adresācijas objektiem.

Uz augšu