Latvijā esošu pensiju plānu varēs nodot citas ES dalībvalsts pensiju fondam

Uz augšu