Aptauja: 29 Eiropas valstīs īsteno peldētapmācības un noslīkšanas novēršanas programmas

TVNET
Aldo Matos da Costa (Portugāle) European Aquatics programmas Learn To Swim komisijas loceklis iepazīstina konferences dalībniekus ar aptaujas rezultātiem.
Aldo Matos da Costa (Portugāle) European Aquatics programmas Learn To Swim komisijas loceklis iepazīstina konferences dalībniekus ar aptaujas rezultātiem. Foto: European Aquatics | Kaspars Garda

Latvija uz Eiropas fona atpaliek – mūsu valstī nav ne vienotas peldētapmācības, ne noslīkšanas novēršanas stratēģijas. Saskaņā ar Eiropas Peldēšanas federācijas (European Aquatics) 2023. gada rudenī veikto aptauju 29 Eiropas valstīs tiek īstenoti pasākumi ar mērķi mazināt nāves gadījumu skaitu ūdenstilpēs un uzlabot iedzīvotāju peldētprasmi.

Katrā valstī apmācību programmās vērojamas atšķirības, tomēr vienojošais uzsvars ir bērnu peldētapmācība – 10 valstīs obligātajā programmā iekļauta peldētapmācība jau pirmsskolas vecumā, savukārt 24 valstīs apmācība iekļauta skolu programmā. Francijā, Nīderlandē un Turcijā valsts programmā iekļauta peldētapmācība gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Latvijā sabiedrībā valda mīts, ka visi bērni skolā mācās peldēt, taču saskaņā ar Latvijas peldēšanas federācijas un SKDS veikto aptauju 2019. gadā peldētapmācība skolu programmās tiek nodrošināta vien 29 % bērnu. Nereti pašvaldībās kā galvenais iemesls peldēšanas nodarbību nenodrošināšanai tiek minēts peldbaseinu trūkums. Būtiski minēt, ka infrastruktūras jautājums ir teju katrā valstī – vien 13 valstis norādījušas peldbaseinu skaitu kā pietiekamu.

Teju katrā trešajā valstī (32,7 %), kur tiek īstenota bērnu peldētapmācība, nodarbības notiek vienu reizi nedēļā, nedaudz vairāk – 38,8 % valstu – bērni mācās peldēt divas reizes nedēļā un 26,7 % peldēšana ir trīs reizes nedēļā. Visizplatītākās ir 45 minūšu apmācības, lai gan ir valstis, kur nodarbība var ilgt pat līdz 90 minūtēm.

Vairāk nekā puse (24) aptaujāto federāciju apstiprinājušas, ka viņu valstī ir vienota peldētprasmes definīcija. Deviņās valstīs, tostarp Skandināvijā, Vācijā, Itālijā, Igaunijā un arī Latvijā, ar terminu “mācēt peldēt” saprot spēju nopeldēt 200 m, savukārt kaimiņos Lietuvā pat 400 m. Spēja ienirt kā viens no peldētprasmes faktoriem minēts deviņu valstu programmās.

Viens no būtiskiem aspektiem veiksmīgas peldētapmācības programmas īstenošanā ir finansējums. 25 Eiropas valstīs ir garantēts finansējums peldēšanas nodarbībām, izmaksas sedz gan no valsts, gan pašvaldību budžeta. Vien astoņu valstu federācijas norādījušas, ka izmaksas gulstas uz vecāku pleciem.

Lai noskaidrotu kā Eiropas valstīs tiek organizēta peldētapmācība, 2023. gada rudenī Eiropas Peldēšanas federācija veica apjomīgu visu dalībvalstu aptauju. Tika uzrunātas 52 dalībvalstu federācijas, no kurām 49 sniedza detalizētas atbildes uz 26 jautājumiem par valsts politiku saistībā ar iedzīvotāju ūdens kompetenci. Pētījuma rezultāti tika prezentēti starptautiskās konferences "Learn to Swim" laikā 2023. gada 11. un 12. novembrī Jūrmalā. Pirmo šāda līmeņa konferenci rīkoja Eiropas Peldēšanas federācija sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju un biedrību “Peldēt droši”.

Dati: 2023. gada rudenī European Aquatics veiktā 49 valstu federāciju aptauja.

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību "Peldēt droši"

Aktuālais šodien
Svarīgākais