Loģistika
  • Loģistika ir izejvielu, resursu, ražošanas, gatavās produkcijas, pakalpojumu un informācijas plānošanas, izpildes un kontroles process no tās radīšanas vietas līdz patērētājam, lai samazinātu izmaksas un pilnīgi apmierinātu patērētāja vajadzības.

    https://lv.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%A3istika

iepriekšējais 1 2 3 4 5

Horoskopi