RUS
Tavs pārlūks ir novecojis, lūdzu atjauno to..
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu kā lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. VAIRĀK >

Autovadītājam € 25 sods, jo nav izņēmis bezmaksas biļeti stāvvietā

TVNET/ TVNET lasītājs 192
Kases automāts, kurā jāpaņem bezmaksas biļete | Foto: TVNET

Kāds TVNET lasītājs ir sašutis, ka viņam noteikts 25 eiro sods, jo viņš stāvvietā nebija paņēmis bezmaksas biļeti par 30 minūtēm. Šoferis ir neapmierināts ar saņemto sodu un uzdod jautājumu par tā samērību. Savukārt EuroPark Latvia vadītājs skaidroja, ka kontrolierim nav iespējams pārbaudīt, cik ilgi auto novietots autostāvvietā – vai tās ir 30 minūtes vai 3 stundas. Bet Patērētāju tiesību aizsardzības centrā akcentēja, ka autovadītājiem ir jāievēro stāvvietas lietošanas noteikumi, par kā nepildīšanu tās apsaimniekotājs var noteikt sodu.

Kāds TVNET lasītājs pastāstīja, ka šonedēļ viņam noteikts 25 eiro sods, jo viņš nebija paņēmis bezmaksas biļeti uz 30 minūtēm pie Krišjāņa Valdemāra ielas lielveikala Rimi.

Pēc aptuveni 45 minūtēm, atnākot atpakaļ uz automašīnu, viņš redzējis, ka uz automašīnas atradusies stāvvietas apsaimniekotāja izsniegta soda kvīts.

Jautājums esot par soda samērīgumu.

Turklāt šis neesot pirmais gadījums. Līdzīgas situācijas bijušas arī iepriekš.

Maksāt netaisos, bet pieļauju, ir cilvēki, kas samaksās un firmai būs ienākumi no zila gaisa.

«Kā vispār juridiski korekti viņi var uzlikt sodu? Saprotu, ka piedzīt naudu var par izmantoto laiku, ja maksas stāvvietā atstāts, bet šeit privāts uzņēmums uzliek man sevis izdomātu sodu?!? Aicinu visus, kas saskaras ar ko tādu, pirmkārt, nemaksāt, otrkārt, pastāstīt par to sabiedrībai!» vīrietis pauž viedokli.

Šādi izskatās biļete, kas ļauj stāvvietu izmantot 30 minūtes bez maksas
FOTO: TVNET

Autovadītājiem jābūt vērīgiem

Savukārt EuroPark Latvia valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Meisītis TVNET skaidroja, ka kopš 2009.gada konkrētajā objektā EuroPark sniedz operatora pakalpojumus, nodrošinot autostāvvietas pakalpojuma pieejamību un autostāvvietas lietošanas noteikumu kontroli.

Viņš norādīja, ka autostāvvietas lietošanas noteikumi paredz, ka pirmās 30 minūtes veikala darba laikā ir iespēja izmantot bez maksas, novietojot kases automātā saņemto biļeti uz priekšējā automašīnas paneļa vai izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu. Viņš vērsa arī uzmanību, ka

kontroldienesta darbiniekam nav iespējams pārbaudīt, cik ilgi auto novietots autostāvvietā, – kontrolieris nevar zināt, vai tās ir 30 min vai 3 h.

Ceļu satiksmes zīmes un autostāvvietas lietošanas noteikumi izvietoti pie iebrauktuves autostāvvietā, pie kases automātiem, kā arī autostāvvietas teritorijā izvietotas informatīvās zīmes.

Meisītis aicināja būt vērīgākiem, novietojot transportlīdzekli privātīpašumā.

Var piespriest līgumsodu

Bet Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas pārstāve Vineta Ore TVNET paskaidroja, ka līgumsodu ir tiesības piespriest, ja to paredz līguma noteikumi, bet līgumsoda apmēra atbilstība ir vērtējama katrā konkrētajā gadījumā.

Jebkurā gadījumā patērētājam piespriestais līgumsods vai līdzīga līgumiskā sankcija nedrīkst tikt noteikta atrauti no attiecīgās līguma nepildīšanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā radītiem zaudējumiem un/vai neņemot citus būtiskus apstākļus.

Ja līgumsods pārsniedz minētos zaudējumus, tad, iespējams, tas ir vērtējams kā netaisnīgs (nesamērīgs) patērētājam piemērots līgumsods, bet strīds par līgumsoda piemērošanu (attiecīgajiem līguma noteikumiem) ir risināms, vēršoties tiesā.

Stāvvietas lietošanas noteikumi
FOTO: TVNET

Pienākums ievērot noteikumus

Iepazīstoties ar situācijas aprakstu, PTAC pārstāve paskaidroja:

1) PTAC ieskatā patērētājiem, kuri atrodas uz konkrētā zemes īpašuma, kurā konkrētā sabiedrība sniedz pakalpojumu (iebraucot teritorijā, jūs piekrītat noteikumiem), ir pienākums ievērot stāvvietā izvietotās ceļa zīmes, to papildinošās norādes un stāvvietas lietošanas līguma noteikumus, bet attiecīgā

pienākuma nepildīšanas gadījumā sabiedrībai ir tiesības piemērot patērētājam līgumisko atbildību,

proti, Civillikuma 1716.panta otrajai daļai atbilstošo līgumsodu «par saistību nepildīšanu vispār». Kā šajā konkrētajā gadījumā.

2) Minētais līgumsods «par saistību nepildīšanu vispār» nav ierobežots ar 10% apmēru (no pamatparāda vai galvenās saistības), taču tas nedrīkst tikt piemērots atkārtoti vai pieaugošu maksājumu veidā.

PTAC vērš uzmanību uz to, ka patērētājam piemērotais līgumsods nedrīkst būt pretrunā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, proti, tā piemērošanas noteikumi nedrīkst būt tādi, kuri uzliek neproporcionāli lielu līgumsodu vai citu kompensāciju par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi salīdzinājumā ar līgumsaistību neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto zaudējumu vai ņemot vērā citus apstākļus. Tas nozīmē, piemēram,

ja par 1 h maksa stāvvietā ir 1 EUR, bet patērētājs nokavējis 15 min., tad attiecīgi maksai par to jābūt adekvātai,

citādi, ja patērētājs auto, piemēram, novieto uz diennakti. Pakalpojumu sniedzējam jāpierāda (foto vai kvīts izrakstīšanas fakta brīdis), kad sākas soda aprēķināšana.

Var lūgt soda samazināšanu vai atcelšanu

3) Ņemot vērā minēto, PTAC informē, ka patērētājam, pierādot konkrētā līgumsoda apmēra nesamērīgumu atbilstoši likumā noteiktajiem kritērijiem, pastāv iespējas pušu pārrunu ceļā vai tiesvedības procesa ietvaros pieprasīt konkrētā līgumsoda samazināšanu vai atcelšanu. Līdz ar to, ja patērētājs konkrētajā situācijā uzskata, ka sabiedrības rīcība, kura saistīta ar līgumsoda piemērošanu un pieprasīšanu, ir prettiesiska un radījusi patērētājam zaudējumus, strīds patērētāja un sabiedrības starpā ir risināms civiltiesiski, tai skaitā nepieciešamības gadījumā vēršoties tiesā.

Iebraucot stāvvietā, jāpaņem biļete

Patērētājiem kā pakalpojuma saņēmējiem, atbildot uz SIA «Europark Latvia» izteikto piedāvājumu noslēgt pakalpojuma sniegšanas līgumu un izsakot SIA «Europark Latvia» ārēji konstatējamu darījuma gribas izteikumu «noteiktā veidā» («konkludenti»), tiek noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu, kura priekšmets ir konkrētās autostāvvietas izmantošanas nodrošināšana automašīnas īslaicīgas novietošanas nolūkos.

Galvenās no pakalpojuma sniegšanas līguma izrietošās saistības paredz SIA «Europark Latvia» pienākumu pakalpojuma saņēmējiem nodrošināt attiecīgās autostāvvietas izmantošanu un pakalpojuma saņēmēju pienākumu veikt noteikumiem atbilstošu pakalpojuma apmaksu vai citas darbības, kuras nodrošina un apliecina patērētāja tiesības izmantot attiecīgo autostāvvietu, piemēram, «biļetes» saņemšanu bezmaksas pakalpojuma izmantošanai.

Vienkāršāk sakot, patērētājiem, kuri atrodas uz konkrētā zemes īpašuma, kurā SIA sniedz pakalpojumu (iebraucot teritorijā, jūs piekrītat noteikumiem), ir pienākums ievērot stāvvietā izvietotās ceļa zīmes, to papildinošās norādes un stāvvietas lietošanas līguma noteikumus, bet attiecīgā pienākuma nepildīšanas gadījumā, piemēram,

nenovietojot biļeti vai abonementu mašīnā labi redzamā vietā, SIA ir tiesības piemērot patērētājam līgumsodu.

Tātad attiecīgā pienākuma nepildīšanas gadījumā SIA «Europark Latvia» ir tiesības piemērot patērētājam līgumisko atbildību, proti, Civillikuma 1716. panta otrajai daļai atbilstošo līgumsodu «par saistību nepildīšanu vispār». Līgumsods «par saistību nepildīšanu vispār» nav ierobežots ar 10% apmēru (no pamatparāda vai galvenās saistības), taču tas nedrīkst tikt piemērots atkārtoti vai pieaugošu maksājumu veidā.

Informācija par stāvvietas izmantošanu
FOTO: TVNET

Īstermiņa priekšapmaksas pakalpojuma sniegšanai ierasti raksturīgās situācijās pakalpojuma sniedzēja un patērētāja starpā noslēgtais līgums ir spēkā no brīža, kad patērētājs automašīnu ir novietojis autostāvvietā, līdz brīdim, kad automašīna attiecīgo autostāvvietu ir atstājusi. Līguma darbības laikā attiecīgā divpusējā tiesiskā darījuma (līguma) pusēm ir pienākums pienācīgā veidā veikt noslēgtā līguma izpildi, bet gadījumos, kad tas netiek pildīts, puses ir tiesīgas piemērot līgumtiesisko atbildību, proti, līgumsodu, un pieprasīt līguma nepildīšanas rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību.

Līgumsodu SIA ir tiesīga pieprasīt, ja tas ir noteikts līgumā, un SIA noteiktā līgumsoda piemērošana ir tiesiska,

ja attiecīgie līguma noteikumi par līgumsodu nav pretrunā normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Civillikumā iekļautajām tiesību normām, kuras nosaka obligātās prasības līgumsodu piemērošanas jomā, kā arī nepārkāpj iepriekš minētā likumā noteiktās prasības.

Tātad personai saistošs ir abu pušu starpā civiltiesiski noslēgtais līgums.

Strīda gadījumā par radītajiem zaudējumiem ikvienai personai ir tiesības vērsties tiesā civilprocesuālā kārtībā saskaņā ar Civillikumu, ja neizdodas vienoties ar pakalpojuma sniedzēju par risinājumu saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem. Katras puses pienākums ir sniegt pierādījumus sava viedokļa pamatotībai. PTAC šajā situācijā nav kompetents izvērtēt šajā gadījumā noteiktā līgumsoda samērīgumu. To strīda gadījumā ir tiesīga darīt tiesa.

Ceļi Rimi PTAC
192 Komentāri