Nākotnē būs pieprasīti mākslīgā intelekta pētnieki

Dalīties Dalīties E-pasts Drukāt Iesūtiet ziņu Komentāri

FOTO: Depositphotos

Pasaulē vadošais IT pētījumu un konsultāciju uzņēmums Gartner prognozē - 2020. gadā mākslīgā intelekta risinājumu izveide būs viena no piecām prioritātēm globālā mērogā, kur tiks veiktas apjomīgas investīcijas. Daudzveidīgi mākslīgā intelekta risinājumi, sākot no mašīnmācības līdz dziļajai apmācībai, izmantojot mākslīgos neironu tīklus, būs pieprasīti dažādās nozarēs.

Mūsdienu tehnoloģiju laikmeta pārmaiņu temps negatīvi ietekmē uzņēmumu darbinieku prasmju lietošanas ilgumu, īpaši datorzinātnē. Jau pašlaik, un sevišķi nākotnē, ikvienam darbiniekam būs pastāvīgi jāpilnveido kvalifikācija un jāapgūst jaunas zināšanas, lai paliktu «spēlē», norāda Biznesa augstskolas Turība pārstāve Līva Rancāne.

Lai to sekmīgi īstenotu, jāprot lietot zinātniskās pētniecības instrumentus, eksperimentējot un meklējot optimālos, inovatīvākos risinājumus jaunām profesijām. Piemēram, nākamajā desmitgadē

būs pieprasījums pēc tādām jaunām profesijām kā lieko datu vadītāji, paplašinātās realitātes arhitekti, digitālās valūtas baņķieri, robotu sadarbības projektētāji, printēto orgānu arhitekti un citām.

Lai sekmētu Latvijas konkurētspēju, Biznesa augstskola Turība piedāvā jaunu profesionālā bakalaura studiju programmu «Datorsistēmas», kurā tiks apmācīti jaunās paaudzes inženieri, sākot no produkta ieceres, dizaina izveides, ieviešanas, testēšanas līdz produkta ekspluatācijai atbilstoši programmēšanas profesijas standartam.

Jaunā studiju programma sniegs zināšanas datorsistēmu arhitektūrā, programminženierijā, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos.

Studējošie tiks sagatavoti veikt zinātnisko pētniecību, balstītu uz eksperimentiem, modelēšanu un imitāciju.

«Mūsu pieeja jaunajā studiju programmā ir uz darba tirgu orientēta un dinamiska apmācība. Profesionālo kursu izvēles daļā arvien iekļausim jaunus un darba tirgum aktuālus studiju kursus. Turklāt šo kursu apgūšanu nodrošināsim tieši nozares uzņēmumos, savukārt studijas, prakses un pētniecības iespējas būs arī ārvalstīs. Principā mēs gatavosim studentus automatizētai pasaulei, kuri spēj pielāgoties dinamiskiem un inovatīviem IT pasaules izaicinājumiem. Prognozējam, ka interesenti būs gan ārvalstu, gan vietējie studenti,» stāsta Turības prorektors zinātniskajā un akadēmiskajā darbā, studiju programmas «Datorsistēmas» direktors, Biznesa tehnoloģijas institūta direktors un pētnieks Ivars Namatēvs.

Uz augšu