Rīgas pilsētas kanālā atļauj braukt ar motorlaivām

Rīgas domes deputāti šodien pēc aptuveni stundu ilgām diskusijām nolēma atļaut pilsētas kanālā braukt ar motorlaivām. Domniekiem viedokļi dalījās par pieļaujamo kuģošanas līdzekļu garumu, kā arī par braukšanas virzienu - pa vai pret straumi. Tāpat tika diskutēts par uzņēmēja Aiņa Čaunāna jautājumu, jo saistošie noteikumi "Par kuģošanas līdzekļu satiksmi Rīgas pilsētas kanālā" sākotnējā redakcijā izslēgtu viņu no spēles.

Sākumā pie domes deputātu sirdsapziņas apelēja pats Čaunāns, norādot uz savām ieguldītajām investīcijām un darbu, bet pēc tam viņu aizstāvēt metās partijas "Jaunais laiks" (JL) deputāti, izpelnoties vairākus pārmetumus no citu domnieku puses par uzņēmēja lobēšanu.

Kā norādīja deputāts Modris Jaunups (JL), nosacījums kuģošanas satiksmi pilsētas kanālā atļaut virzienā pa straumi no Centrāltirgus uz Andrejostu ir ne tikai nepamatots, bet arī "absurds un bīstams". Latvijas Jūras administrācijas (LJA) Kuģošanas drošības inspekcijas vadītājs Artūrs Ošs norādījis, ka "motorizētu ūdens satiksmes līdzekļu vadīšana pret straumi, kuģojot ar mazu ātrumu, ir drošāka par kuģošanu ar tādu pašu ātrumu pa straumei. Ja straumes ātrums ir tuvs kuģa ātrumam, kuģis vispār nav vadāms".

Šis noteikums arī apdraudot kuģu satiksmes drošību Daugavā, jo kuģiem no kanāla Daugavā būtu jāizbrauc pie Andrejostas līča, kas ir bīstamāk nekā izbraukšana pie Centrāltirgus.

Ņemot vērā šos apstākļus, lēmums Rīgas kanālā noteikt vienu kuģošanas virzienu tikai pa straumei, šķiet "pretējs jebkurai loģikai un liecina par ļaunprātību vai nolaidību no noteikumu izstrādājušo amatpersonu puses", uzsvēra Jaunups.

JL pārstāvis arī vairākas reizes norādīja uz iespējamu korupciju, jo "noteikumi tik neloģiski, it kā kāds būtu priekšā diktējis".

Noteikumu kvēlākais atbalstītājs Jānis Zaržeckis (LPP/LC) norādīja, ka kanālam ir divas daļas - viena neglīta, ar "bomžiem" pie Centrāltirgus, un otra acis priecējoša, pie operas, "tādēļ vajadzētu kuģot papriekš gar neglīto, bet pēc tam gar glīto kanāla daļu".

Priekšlikumus izmaiņām saistošajos noteikumos bija iesnieguši gan opozīcijas, gan pozīcijas deputāti, tomēr pēc pamatīga haosa un diskusijām par balsošanas kārtību visi ierosinājumi tika noraidīti. Līdz ar to noteikumi tika pieņemti sākotnējā redakcijā.

Rīgas domes pieņemtais lēmums faktiski liedz īstenot Čaunāna ieceri par pasažieru izklaides braucienu organizēšanu kanālā, kaut arī Pilsētas attīstības komitejas deputāti pērn rudenī konceptuāli atbalstīja uzņēmēja Čaunāna ieceri ar divām pastaigu laivām organizēt braucienus pa kanālu un ar audiogidu pasažieriem vairākās valodās stāstīt par redzamo.

Pēc tam Čaunāns Amerikā pasūtījis divas Latvijas koka flotes vecākā kuģīša "Darling" kopijas, kas katra izmaksājusi ap 100 000 latu. Kuģīši ir nepilnus 12 metrus gari, kas neatbilst šodien pieņemtajiem noteikumiem.

Diezgan šokētais un apbēdinātais Čaunāns aģentūrai LETA atzina, ka mēģinās noskaidrot juridiskās iespējas panākt savu taisnību, bet, ja tas neizdosies, tad varētu mēģināt ieinteresēt savā biznesā Sanktpēterburgas vai Berlīnes uzņēmējus.

Jaunie noteikumi paredz, ka jau no šā gada tūrisma sezonas sākuma varētu tikt atļauta motorizētu kuģošanas līdzekļu satiksme Rīgas pilsētas kanālā.

Noteikumi kanālā atļauj vienvirziena motorizētu kuģošanas līdzekļu satiksmi ar limitētu ātrumu līdz pieciem kilometriem stundā, tos vadītu autorizēti kapteiņi, kas saņēmuši speciālas pašvaldības atļaujas.

Pilsētas kanālā būs atļauta pārvietošanās ar mazizmēra kuģošanas līdzekļiem un ūdens velosipēdiem, kuru garums nav lielāks par astoņiem metriem, platums - 2,30 metriem, iegrime pie vidējā ilggadējā jūras līmeņa - 0,7 metriem un augstums virs ūdens līmeņa pie vidējā ilggadējā jūras līmeņa nav lielāks par 1,8 metriem.

Maksimāli pieļaujamais kuģošanas ātrums kanālā būs pieci kilometri stundā. Gar strūklakām būs jāpārvietojas ar minimālu ātrumu.

Noteikumi paredz, ka kuģošanas līdzekļa vadītājam pirms iebraukšanas pilsētas kanālā ir jāizvērtē, vai kuģošanas apstākļi ir droši, ņemot vērā laika apstākļu radītos kuģošanas apgrūtinājumus, kā arī ūdens līmeņa izmaiņas.

Motorizētu kuģošanas līdzekļu kustība kanālā notiks vienā virzienā pa straumi no Centrāltirgus uz Andrejostu.

Kuģošanas līdzekļu tauvošanās pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai no kuģošanas līdzekļiem notiks speciāli šim mērķim izveidotās īslaicīgās tauvošanās piestātnēs.

Noenkuroties kanālā būs aizliegts, izņemot, ja ārkārtas gadījumā nav iespējama izbraukšana no kanāla. Pilsētas kanālā būs aizliegts veikt kuģošanas apmācības.

Noteikumi paredz, ka Rīgas pilsētas izpilddirektors ir tiesīgs uz laiku slēgt kuģošanu kanālā vai tā daļā saistībā ar publisku pasākumu rīkošanu, drošības apsvērumu dēļ vai saistībā ar ledus apstākļiem, plūdiem, remontdarbiem un citiem kuģošanu ierobežojošiem apstākļiem.

Pilsētas kanālā būs atļauts kuģot ar kuģošanas līdzekļiem ar motoru tikai tiem vadītājiem, kam ir Rīgas domes izveidotas komisijas izsniegta atļauja. Šī komisija būs tā pati, kas izsniedz atļaujas iebraukšanai Vecrīgā.

Kuģošanas līdzekļu vadītājiem, kuriem saskaņā ar komisijas lēmumu būs atļauta kuģošana kanālā, tiks izsniegta atļauja uz vienu gadu un atbilstošs komisijas izsniegts karogs, kas jālieto, peldlīdzeklim pārvietojoties pa kanālu.

Komisijas lēmumu par atļaujas kuģošanai pilsētas kanālā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt privātpersona varēs apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu par apstrīdēto atļauju vai atteikumu privātpersona varēs pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Paredzēts, ka kuģošanas līdzekļiem bez motora atļauja kuģošanai kanālā nav nepieciešama. Tas neatbrīvo no pārējo šajos noteikumos iekļauto prasību ievērošanas.

Saistošo noteikumu izpildes kontroli veiks policija.

Saistošie noteikumi būs publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes Vides departamenta direktors Askolds Kļaviņš iepriekš atzina, ka lēni braucošas motorlaivas kanālam nekaitētu.

Savukārt pašvaldības aģentūras "Rīgas dārzi un parki" direktors Agnis Kalnkaziņš (TP) pret motorlaivu satiksmes atļaušanu kanālā iepriekš pauda negatīvu attieksmi. "Viļņi skalos ārā krastus, un visi ieguldītie miljoni būs vējā," piebilda "Rīgas dārzu un parku" direktors.

Kā ziņots, kanāla rekonstrukcijā tika ieguldīti aptuveni seši miljoni latu.

Uz augšu