Sarkanos gāzes balonus varēs lietot vēl gadu

FOTO: RIA Novosti/Scanpix

Par gadu pārcelts datums, kad no tirgus jāizņem Eiropas Savienības (ES) tehniskajām prasībām neatbilstošie gāzes baloni, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos par transportējamām spiedieniekārtām.

Līdz šim noteikumi paredzēja, ka šos gāzes balonus nevarēs tirgot un uzpildīt, sākot jau ar nākamā gada 1.janvāri, taču pēc grozījumiem noteikumos šī prasība stāsies spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Ekonomikas ministrija (EM) norāda, ka vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka Baltijas valstu gāzes balonu apriti galvenokārt veido gāzes baloni, kas mantoti no Padomju Savienības, kas nav ražoti pēc ES izvirzītajām tehniskajām prasībām, un to drošības līmenis ir apšaubāms.

«Problēmas ar šādu gāzes balonu atrašanos ES tirgū ir Baltijas valstīs, un katrā no Baltijas valstīm šī problēma tiek risināta nacionālajā līmenī. Taču šīs situācijas vēlamais un pareizākais risinājums būtu gāzes balonu aprites nosacījumu harmonizācija visās Baltijas valstīs vienlaicīgi, veidojot drošu Baltijas valstu gāzes balonu tirgu. Jāņem vērā, ka Baltijas valstu starpā nepastāv robežas, un gāzes baloni var tikt brīvi pārvietoti no vienas valsts uz otru, līdz ar to apgrūtinot uzraugošo institūciju iespējas izsekot gāzes balonu aprites ciklu. Baltijas valstu gāzes balonu tirgus nav dalāms un tas ir cieši saistīts,» uzsver EM.

Katrā no Baltijas valstīm šo balonu izņemšanas termiņš ir atšķirīgs. Igaunijā, sākot ar 2015.gada 1.jūliju, gāzes baloni nevarēs atrasties tirdzniecībā un lietošanā, Lietuvā - nav pieņemts lēmums par gāzes balonu izņemšanu no tirgus, bet tiek plānots, ka tas varētu būt 2016.gads vai 2017.gads, savukārt Latvijā gāzes balonus aizliegts uzpildīt un tirgot, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, bet lietot - sākot ar 2014.gada 1.jūliju.

EM uzskata, ka, izņemot no tirgus neatbilstošos gāzes balonus, pirms to izdara kaimiņvalstis, tiktu radīta negatīva ietekme Latvijas gāzes balonu tirgus dalībniekiem. «Pastāv pamatotas bažas, ka pēc 2014.gada 1.janvāra Latvijas teritorijā darbosies kaimiņvalstu negodprātīgie komersanti, kas izmantos nevienlīdzīgos tiesiskos regulējumus Baltijas valstu starpā un Latvijas teritorijā piedāvās tos gāzes balonus, kas pēc būtības nebūs aizliegti viņu mītnes zemē. Rezultātā tiktu ietekmēta Latvijas vietējo uzņēmēju konkurētspēja Baltijas valstu mērogā. Latvijas komersanti tiktu nostatīti nevienlīdzīgā un daudz nelabvēlīgākā pozīcijā pretstatā kaimiņvalstu komersantu pozīcijām. Tādējādi tiktu kropļota konkurence Baltijas valstu gāzes balonu tirgus komersantu vidū,» atzīst ministrijā.

Tāpēc valdība šodien lēma pārcelt ES tehniskajām prasībām neatbilstošu gāzes balonu izņemšanas no tirgus datumu, proti, aizliegt šos balonus uzpildīt un tirgot, sākot ar 2015.gada 1.janvāri, bet aizliegt to lietošanu, sākot ar 2015.gada 1.jūliju.

Gāzes balonu izņemšanas no tirgus termiņa pārcelšana ļautu saskaņot šīs darbības ar Igauniju, kur galējais gāzes balonu izņemšanas no tirgus termiņš arī ir noteikts 2015.gada 1.jūlijs. Tāpat ar projektu tiktu izpildīta arī 2013.gada 8.novembra Baltijas premjerministru sanāksmes laikā panāktā vienošanās - veikt neatbilstošo gāzes balonu izņemšanu no tirgus saskaņotā veidā. Termiņa pārcelšana būtu par pamatu Latvijas komersantu konkurētspējas saglabāšanai Baltijā.

Līdz ar šo valdības lēmumu transportējamo spiedieniekārtu tirdzniecības jomā iesaistītie komersanti varēs turpināt tirgot un uzpildīt transportējamās spiedieniekārtas - balonus, kas ražoti ārpus ES teritorijas un neatbilst ES izvirzītajām tehniskajām prasībām, līdz 2014.gada 31.decembrim, savukārt transportējamo spiedieniekārtu lietotājiem tiek pagarinātas tiesības lietot šādus balonus līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Lasītākais šobrīd

Uz augšu