FKTK aptur maksājumu iestādes "Semfopay" darbību

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš

FOTO: Ieva Makare/LETA

​Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome piemērojusi 25 000 eiro sodu maksājumu iestādei SIA "Semfopay", kas pastarpināti pieder degvielas tirgotājam SIA "Gotika auto", kā arī uzlikusi kompānijai vairākus tiesiskus pienākumus, tostarp uz laiku apturējusi maksājumu iestādes darbību un atsaukusi no amata divus valdes locekļus, informē FKTK Komunikācijas daļas vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Jansone.

Viņa norādīja, ka lēmums pamatots ar atkārtotiem "Semfopay" Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un ar to saistītā normatīvā akta pārkāpumiem.

"Semfopay" nebija izveidojusi tādu darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, kas nodrošinātu efektīvu likuma un tam pakārtoto normatīvu prasību ievērošanu, un attiecīgi nebija veikusi pietiekamu darījumu uzraudzību un klientu izpēti, lai pārliecinātos, ka klientu veiktie darījumi nav uzskatāmi par aizdomīgiem.

FKTK padomes lēmums paredz, ka no 2018.gada 23.augusta ir apturēt "Semfopay" maksājumu pakalpojumu sniegšana, maksājumu iestādei nav tiesību pieņemt klientu un trešo personu naudas līdzekļus savu klientu vārdā, bet naudas līdzekļus, kas tās klientu vārdā saņemti līdz attiecīgajam datumam, var pārskaitīt vienīgi uz klientu kontiem kredītiestādēs.

FKTK ir uzlikusi "Semfopay" tiesisku pienākumu nekavējoties informēt klientus un sadarbības partnerus par pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu.

"FKTK sekos līdzi, lai maksājumu iestādes klientu intereses tiktu ievērotas un aizsargātas," uzsvēra Jansone.

Tāpat viņa norādīja, ka atbilstoši FKTK padomes lēmumam "Semfopay" ir uzlikts pienākums atsaukt no amata valdes locekli Gunti Zālīti, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomas pārraudzību atbildīgo valdes locekli, kurš vienlaikus ir atbildīgais darbinieks par attiecīgā likuma prasību izpildi uzņēmumā, Andreju Gaili.

Kompānijai attiecīgi ir jāieceļ jauni valdes locekļi un par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi atbildīgais darbinieks.

FKTK arī noteikusi, ka "Semfopay" ir jāiesniedz komercdarbības plāns, to papildinošas uzņēmuma iekšējās politikas un procedūras, un plānotajam darbības veidam, sniegtajiem pakalpojumiem un klientu lokam piemītošā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska novērtējums.

Kompānija "Semfopay" reģistrēta 2010.gada jūlijā, un tās pamatkapitāls ir 20 000 eiro. "Semfopay" vienīgais īpašnieks ir SIA "Eurobaltic Group", kas savukārt pieder SIA "Gotika auto", kuras vienīgā īpašniece ir Tatjana Raspopova, liecina "Firmas.lv" informācija. 2017.gadā "Semfopay" apgrozījums bija 56 637 eiro, bet zaudējumi - 42 174 eiro.

Uz augšu