Valdība nosaka bīstamo suņu šķirņu turēšanas ierobežojumus .

Vakar Ministru kabinets veica grozījumus suņu un kaķu turēšanas noteikumos, nosakot ierobežojumus bīstamo suņu šķirņu turēšanai Latvijā.

Suņu īpašniekiem aizliegts turēt, vairot un ievest valstī pitbulterjera, pitbulterjera jaukteņu, Argentīnas doga, Brazīlijas fila, tosa un Amerikas Strafordšīras terjera šķirnes suņus, kā arī to jaukteņus. Minēto šķirņu suņi, kas iegādāti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, gada laikā pakļaujami sterilizācijai vai kastrācijai. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Kā informēja zemkopības ministrs Atis Slakteris, paredzams, ka grozījumus noteikumos varētu publicēt jau vistuvākajā laikā, iespējams, pat šonedēļ. Suņu un kaķu īpašniekiem līdz šim jau bija aizliegts turēt suņus un kaķus, kas nav reģistrēti un vakcinēti pret trakumsērgu, cietsirdīgi izturēties pret dzīvniekiem, atstāt tos bez aprūpes vai pamest. Noteikumi īpašniekiem, kuri nevēlas turēt minētos dzīvniekus, uzdod tos nogādāt iemidzināšanai. Suņu un kaķu īpašniekiem aizliegts laist šos dzīvniekus apstādījumos, pieļaut, ka tie bojā apkārtējo vidi, ierasties ar tiem veikalos, skolās, stadionos, pludmalēs, bērnu spēļu laukumos, kā arī citās masu pulcēšanās vietās un pasākumos, peldināt suņus un kaķus cilvēku atpūtas vietās un peldvietās. Arī Eiropas Komisija ir norādījusi, ka atsevišķu šķirņu dzīvnieku turēšanas ierobežošana ir katras valsts kompetencē, atzīstot, ka ierobežojumu noteikšana ir pieļaujama sabiedriskās kārtības, cilvēku dzīvības un veselības nodrošināšanai. Vairākās Eiropas Savienības (ES) valstīs un ASV pavalstīs ir vai nu pilnībā aizliegta bīstamo suņu šķirņu turēšana, vai arī tā tiek stingri ierobežota, paredzot suņu kastrāciju un sterilizāciju, kā arī paaugstinātu bīstamo suņu turēšanas nodevu. Ņemot vērā pieaugošo nelaimes gadījumu skaitu, kad suns sakož cilvēku, ES plānot izstrādāt vienotus bīstamo dzīvnieku turēšanas noteikumus. Līdz ar iesniegtajām pretenzijām bīstamo suņu turēšanas ierobežošanai Latvijā Zemkopības ministrija ir saņēmusi atbalsta vēstules par šo ierobežojumu ieviešanas nepieciešamību. Kā ziņots, grozījumi suņu un kaķu turēšanas noteikumos izstrādāti tādēļ, ka valstī kļuvuši biežāki agresīvo šķirņu suņu uzbrukumi cilvēkiem. Pēc traģiskā negadījuma, kad nikns suns kādam zēnam sakoda seju, zemkopības ministrs Atis Slakteris ministrijas speciālistiem uzdeva sagatavot noteikumu projektu, kas aizliegtu Latvijā turēt bīstamu sugu suņus. Valdība šodien Zemkopības ministrijai uzdeva izstrādāt suņu un kaķu turēšanas, vairošanas un ievešanas kārtību.

    Uz augšu