Konceptuāli atbalsta jaunu kārtību ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas aprēķināšanai

FOTO: Zane Bitere/LETA

Ministru kabineta komiteja šodien lēma izskatīšanai valdībā virzīt noteikumus par ikmēneša piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijas, kas paredz šo piemaksas aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai no 2019.gada 1.oktobra noteiktu jaunu kārtību ikmēneša piemaksas apmēra pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, aprēķināšanai, kā arī noteiktu šīs piemaksas piešķiršanas, pārskatīšanas un izmaksas kārtību.

Pērn rudenī tika pieņemti grozījumi likumā "Par valsts pensijām", kuros ietvertie pārejas noteikumi paredzēja jaunu kārtību piemaksas apmēra noteikšanai.

Līdz 2019.gada 30.septembrim piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu no 2014.gada 1.janvāra ir viens eiro, bet personām, kurām vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai kurām invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim un personas turpina saņemt invaliditātes pensiju vai vecuma pensiju, piemaksas apmērs periodā no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.septembrim ir 1,50 eiro.

Tā kā piemaksas apmēra aprēķināšana ar 2019.gada 1.oktobri būtiski mainīsies un iespējamie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas pārsniegtu pusi no noteikumu apjoma, bija nepieciešams sagatavot jaunus noteikumus par piemaksām pie vecuma un invaliditātes pensijām.

Noteikumu projekts nosaka, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) jāaprēķina un katra gada 1.oktobrī jānosaka piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksas apmērs būs atkarīgs no apdrošināšanas stāža (pilnos gados), kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un par kuru Latvijā ir aprēķināta vecuma vai invaliditātes pensija.

Piemaksas apmēra par vienu apdrošināšanas stāža gadu aprēķināšanai piemērojamo indeksu plānots aprēķināt, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, izmantojot noteikumos par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu paredzēto kārtību un pamatojoties uz VSAA un Centrālās statistikas pārvaldes statistikas datiem.

Kopējo piemaksas apmēru pie konkrētās vecuma vai invaliditātes pensijas VSAA noteiks, reizinot noteikto piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu ar personas līdz 1995.gada 31.decembrim uzkrāto apdrošināšanas stāžu. Ja apdrošināšanas stāžs, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, pēc piemaksas piešķiršanas tiek pārskatīts un atbilstoši pārrēķināta vecuma vai invaliditātes pensija, attiecīgi pārrēķina arī piemaksu.

Piemaksu izmaksās vienlaikus ar vecuma vai invaliditātes pensiju, savukārt to pārtrauks izmaksāt, ja vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm.

Ja piemaksa noteikta pie priekšlaicīgi piešķirtās vecuma pensijas, tad piemaksu, tāpat kā pensiju, līdz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai izmaksās 50% apmērā, ja persona šajā laikā nav sociāli apdrošināta un negūst ienākumus.

Ar šā noteikumu projekta spēkā stāšanos spēku zaudēs patlaban spēkā esošā kārtība. Par minēto noteikumu projektu vēl jālemj valdībai.

Uz augšu