PTAC konstatējis drošuma neatbilstības vairākām LED virtenēm

PTAC

FOTO: Ieva Lūka / LETA

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatējis drošuma neatbilstības vairākām LED virtenēm, informēja PTAC pārstāve Evija Lene.

Viņa sacīja, ka LED virteņu paraugi tika nodoti ekspertīzes veikšanai akreditētā laboratorijā Vācijā un 2018.gada decembrī saņemtie rezultāti apliecināja, ka piecām no desmit testētajām virtenēm ir neatbilstības būtiskām drošuma prasībām.

Lene skaidroja, ka konstatētās neatbilstības var radīt tādu risku, kā elektrošoks, aizdegšanās, kušanas risks, nepietiekama mehāniskā izturība un piekļuve strāvu vadošām daļām, kas var nopietni apdraudēt cilvēka veselību un pat dzīvību.

Tā kā deviņām no desmit testētājām virtenēm konstatētas arī formālas neatbilstības, PTAC aicina patērētājus jau iegādes brīdī pievērst uzmanību elektropreču marķējumam un pārliecināties, ka tajā ir norādīta visa nepieciešamā informācija: ražotājs, preces modelis, paredzētas lietošanai telpās vai ārā un lietošanas instrukcija.

Pēc Lenes sacītā, patlaban PTAC veic atbildīgo komersantu apzināšanu, lai izņemtu bīstamās preces no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem. Informācija par neatbilstošajām LED virtenēm atrodama PTAC datubāzē "Latvijā atklātās nedrošās preces", kā arī informācija tiks izvietota "RAPEX" (Rapid Alert System for Non-Food Products) jeb Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas datubāzē.

"RAPEX" izveidota, lai nepieļautu, ka patērētāja rīcībā nonāk tādas preces, kas rada nopietnu risku to veselībai un drošumam, kurā Eiropas Komisija un tās dalībvalstis sniedz informāciju par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu, kā arī ziņo par precēm un pakalpojumiem, kas rada draudus patērētāja veselībai un drošībai.

Vienlaikus "RAPEX" norit informācijas apmaiņa par pasākumiem, kas veicami patērētāju apdraudējuma riska novēršanai attiecībā uz patēriņa nepārtikas precēm un pakalpojumiem. Pēc ziņojuma saņemšanas starp dalībvalstu kontaktpunktiem sistēmas ietvaros notiek informācijas apmaiņa par darbībām, kas veiktas pēc ziņojumu saņemšanas.

Uz augšu