Rīgu par labāku dzīvesvietu biežāk sauc krievvalodīgie, iedzīvotāji ar vidējiem ienākumiem un paši rīdzinieki

Foto: Doma laukumā notiek Zāļu tirgus

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Krievvalodīgie, cilvēki ar vidējiem ienākumiem un rīdzinieki biežāk uzskata, ka dzīve Rīgā ir labāka nekā citviet, liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati.

Šogad maijā iedzīvotājiem ticis lūgts vērtēt, vai dzīve Rīgā ir labāka nekā citās Latvijas vietās. 62% respondentu atzina, ka kopumā dzīve galvaspilsētā ir labāka nekā citviet valstī - 32% aptaujāto uzskata, ka tā ir nedaudz labāka, savukārt vēl 30% domā, ka tā ir ievērojami labāka.

Raugoties uz dažādo sociālo un demogrāfisko grupu vērtējumu, secināts, ka Rīgu kā labāku dzīvesvietu visbiežāk sauc paši rīdzinieki - no aptaujātajiem Rīgas iedzīvotājiem 72% atzina, ka dzīve galvaspilsētā ir kopumā labāka nekā citviet.

Rīgu kā labāku dzīvesvietu biežāk vērtē arī cilvēki ar vidējiem ienākumiem - 69% no šādiem cilvēkiem uzskata, ka dzīvot galvaspilsētā ir labāk nekā citur.

Krievvalodīgie biežāk nekā latviešu valodā runājošie Latvijas iedzīvotāji sliecas domāt, ka dzīve Rīgā ir labāka nekā citviet Latvijā - attiecīgi 68% un 58%.

To, ka dzīve Rīgā ir sliktāka nekā citur, biežāk min iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem, Vidzemē vai laukos dzīvojoši cilvēki, kā arī personas ar iegūtu pamatizglītību - attiecīgi 14%, 15%, 13% un 13% no aptaujātajiem.

Uz augšu